Aktualności

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE EDUKACJI MATURZYSTÓW

ZS nr1

9 czerwca 2020 r.  po egzaminie pisemnym z matematyki, oczywiście z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych, odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów klas maturalnych. W trakcie spotkania dyrektor szkoły p. Dariusz Grzesik podsumował pracę absolwentów, podkreślił ich ogromny wkład w sportowe, naukowe, artystyczne i społeczne życie naszej szkoły. Szczególne podziękowania skierowano do uczniów, którzy zostali, decyzją Rady Pedagogicznej, wpisani do Księgi Honorowej Szkoły.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

ZS nr 1

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele           

W związku z decyzją MEN o przedłużeniu nauczania na odległość do dnia 26 czerwca 2020 r. informuję, że:

 • Zajęcia do dnia zakończenia roku szkolnego 2019/2020 będą realizowane w formie nauczania na odległość (nauczania zdalnego).
 • Możliwe są nadal konsultacje dla uczniów na terenie naszej szkoły zgodnie
  z obowiązującymi procedurami. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Celem ich jest możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

MATURA 2020

ZS nr 1

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny egzamin maturalny odbędzie  się w zupełnie innych warunkach niż do tej pory. W podanym linku znajdziecie informacje na temat harmonogramu, przebiegu i warunków, w jakich odbędzie się Matura 2020. Prosimy o uważną lekturę zawartych w prezentacji informacji!Matura 2020-poradnik

Tegoroczna rekrutacja do naszej szkoły rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. Od tego roku szkolnego kandydatki i kandydaci do naszej szkoły wypełniają podania online na tej stronie https://powiatostrzeszowski.edu.com.pl/kandydat/app/ Zasady i szczegółowy terminarz tegorocznej rekrutacji znajdziecie na tej stronie https://zs1ostrzeszow.pl/images/paweł/2019_2020/IV_2020/Komunikat_Dyrektora_ZS_nr1_w_sprawie_rekrutacji.pdf

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele...
Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia umożliwimy naszym uczniom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalę w porozumieniu z nauczycielami. Uczniowie i rodzice zostaną o nim poinformowani po jego opracowaniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
Na podstawie dzisiejszego komunikatu Ministra Edukacji Narodowej informuję, że:
1. Przedłużono zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja 2020 r.
• Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
• W niedługim terminie MEN poda informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.
2. Egzamin maturalny ma odbyć się w terminie: 8-29 czerwca 2020 r.
• W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.

ŻYCZENIA

ZS nr 1

Z okazji Świąt Wielkanocnych, jakże innych od tych, które znamy, życzymy wszystkim dużo zdrowia, spokoju i spełnienia nadziei na lepsze jutro!

Na podstawie ogłoszonych dzisiaj decyzji Rządu RP informuję, że:

 • Wszystkie szkoły, również nasza, pozostają zamknięte
  do niedzieli 26 kwietnia 2020 r. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.
 • Matury zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej
  w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach MEN poinformuje co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
 • Jak wynika z wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej klasyfikacja klas IV Technikum odbędzie się zgodnie z ustalonym terminem. Na pewno nie odbędzie się  planowane na 24 kwietnia 2020 r. uroczyste zakończenie nauki klas IV naszego Technikum.

1. Na postawie komunikatu MEN z dnia 1.04.2020 r. informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. nasza Szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.