Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele...
Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia umożliwimy naszym uczniom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalę w porozumieniu z nauczycielami. Uczniowie i rodzice zostaną o nim poinformowani po jego opracowaniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
Na podstawie dzisiejszego komunikatu Ministra Edukacji Narodowej informuję, że:
1. Przedłużono zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja 2020 r.
• Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
• W niedługim terminie MEN poda informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.
2. Egzamin maturalny ma odbyć się w terminie: 8-29 czerwca 2020 r.
• W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.

ŻYCZENIA

ZS nr 1

Z okazji Świąt Wielkanocnych, jakże innych od tych, które znamy, życzymy wszystkim dużo zdrowia, spokoju i spełnienia nadziei na lepsze jutro!

Na podstawie ogłoszonych dzisiaj decyzji Rządu RP informuję, że:

  • Wszystkie szkoły, również nasza, pozostają zamknięte
    do niedzieli 26 kwietnia 2020 r. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.
  • Matury zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej
    w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach MEN poinformuje co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
  • Jak wynika z wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej klasyfikacja klas IV Technikum odbędzie się zgodnie z ustalonym terminem. Na pewno nie odbędzie się  planowane na 24 kwietnia 2020 r. uroczyste zakończenie nauki klas IV naszego Technikum.

1. Na postawie komunikatu MEN z dnia 1.04.2020 r. informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. nasza Szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Jednym z najważniejszych artykułów służących zapobieganiu epidemii są maseczki ochronne, w naszej pracowni krawieckiej na zamówienie powstało 180 maseczek, które będą służyły osobom szczególnie narażonym na zarażenie. W akcję szycia i prasowania maseczek zaangażowała się p. wicedyrektor Danuta Dominik, p.Dorota Chwalisz, p. Katarzyna Walas oraz uczennica klasy I branżowej Amelia Dziekan, która szyła maseczki w swoim domu. Dziękujemy za tę wspaniałą inicjatywę. #trota #zsnr1ostrzeszow #trociniak #szyjemymaseczki

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE!

Dariusz Grzesik

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka dla uczniów naszego technikum i branżowej szkoły I stopnia od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będzie realizowana na odległość.

W piątek 20 marca 2020 r. ogłoszone zostaną wyniki egzaminów zawodowych w sesji styczeń/luty 2020 r. W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły prosimy aby uczniowie naszej szkoły, którzy zdawali w tej sesji egzaminy nie przychodzili do szkoły po wyniki. Każdy zdający zostanie w piątek poinformowanyo swoim wyniku za pośrednictwem indywidualnych wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Dokument zawierający wynik będzie można odebrać w sekretariacie uczniowskim po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i odwieszeniu zajęć w szkole.
                                                                                                                                Dariusz Grzesik – Dyrektor ZS 1 w Ostrzeszowie