Aktualności

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT SZKOŁY Z ŻYCIEM!

ZS nr1

Nasza szkoła została uhonorowana certyfikatem Szkoły z Życiem. Otrzymaliśmy to ogromne wyróżnienie za aktywną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w akcję #komórkomania w roku szkolnym 2019/2020. Inicjatywa ta miała na celu budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz powiększeniem bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek marcierzystych. Dziękujemy młodzieżowym liderom zdrowia oraz pani pielęgniarce Dorocie Pilarskiej za zaangażowanie we wszelkie prozdrowotne akcje, w tym za organizację Dnia Dawcy Szpiku. Pani Dorota została uhonorowana przez Fundację DKMS dodatkowym dyplomem Pedagoga z Życiem za aktywną, kreatywną i skuteczną pracę z młodzieżą. GRATULUJEMY:)

13 marca 2020 roku odbył się konkurs z języka angielskiego EnglishAce. Reprezentanci naszej szkoły wywalczyli w nim bardzo wysokie miejsca w rankingu wojewódzkim. W klasach pierwszych: Monika Mądra z 1RRp zajęła pierwsze miejsce Małgorzata Szymczak z 1RDg zajęła miejsce trzecie W klasach drugich: Kamil Łacina z 2BD zajął piąte miejsce W klasach trzecich: Damian Hyłka z 3TB zajął piąte miejsce Gratulacje!

W następnym tygodniu rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2020. Szczegóły znajdziecie w podanym harmonogramie:

Harmonogram egzaminów zawodowych       w sesji czerwiec-lipiec 2020

część pisemna23.06.2020

  • 1000kwalifikacja: AU.35, AU.15, BD.29, TG.07, TG.14, AU.14, AU.20 sala gimnastyczna
  • 1200kwalifikacja: AU.21 sala gimnastyczna
  • 1400   kwalifikacja: AU.29 sala gimnastyczna

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE EDUKACJI MATURZYSTÓW

ZS nr1

9 czerwca 2020 r.  po egzaminie pisemnym z matematyki, oczywiście z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych, odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów klas maturalnych. W trakcie spotkania dyrektor szkoły p. Dariusz Grzesik podsumował pracę absolwentów, podkreślił ich ogromny wkład w sportowe, naukowe, artystyczne i społeczne życie naszej szkoły. Szczególne podziękowania skierowano do uczniów, którzy zostali, decyzją Rady Pedagogicznej, wpisani do Księgi Honorowej Szkoły.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

ZS nr 1

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele           

W związku z decyzją MEN o przedłużeniu nauczania na odległość do dnia 26 czerwca 2020 r. informuję, że:

  • Zajęcia do dnia zakończenia roku szkolnego 2019/2020 będą realizowane w formie nauczania na odległość (nauczania zdalnego).
  • Możliwe są nadal konsultacje dla uczniów na terenie naszej szkoły zgodnie
    z obowiązującymi procedurami. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Celem ich jest możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

MATURA 2020

ZS nr 1

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny egzamin maturalny odbędzie  się w zupełnie innych warunkach niż do tej pory. W podanym linku znajdziecie informacje na temat harmonogramu, przebiegu i warunków, w jakich odbędzie się Matura 2020. Prosimy o uważną lekturę zawartych w prezentacji informacji!Matura 2020-poradnik

Tegoroczna rekrutacja do naszej szkoły rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. Od tego roku szkolnego kandydatki i kandydaci do naszej szkoły wypełniają podania online na tej stronie https://powiatostrzeszowski.edu.com.pl/kandydat/app/ Zasady i szczegółowy terminarz tegorocznej rekrutacji znajdziecie na tej stronie https://zs1ostrzeszow.pl/images/paweł/2019_2020/IV_2020/Komunikat_Dyrektora_ZS_nr1_w_sprawie_rekrutacji.pdf

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele...
Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia umożliwimy naszym uczniom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalę w porozumieniu z nauczycielami. Uczniowie i rodzice zostaną o nim poinformowani po jego opracowaniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.