PROJEKT "ATRAKCYJNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W OSTRZESZOWIE"


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

PROJEKT "ATRAKCYJNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W OSTRZESZOWIE"

REALIZACJA PROJEKTU:

Termin realizacji projektu: I.2019-XII.2020r. (24 m-ce).

Całkowita wartość projektu : 1 124 874,83 zł

Kwota dofinansowania : 1 012 387,34zł

Cel gł. projektu: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie poprzez: realizację szkoleń i kursów zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz staży zawodowych, umożliwiających uzyskanie i zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 85 uczniów (min. 87% dz.), podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli (100% K) oraz wyposażenie pracowni zawodowych do końca XII.2020, uzyskane przez uczniów kwalifikacje i kompetencje zwiększą ich szanse na zatrudnienie.

Grupa docelowa objęta wsparciem: 97 osób, w tym 85 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie (74 dziewcząt + 11 chłopców), który prowadzi kształcenie zawodowe z nast. kierunków:

-technik żywienia i usług gastronomicznych (31dz.+5chł.)

-technik usług fryzjerskich (20dz.+3chł.)

-technik organizacji reklamy (13dz.+3chł.)

-fryzjer (Szkoła Branżowa) 10dz.

oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego (100% kobiet) kształcących na nast. kierunkach: -żywienie i usługi gastronomiczne: 5K

-usługi fryzjerskie: 3K

-organizacja reklamy: 3K -fryzjer (Szkoła Branżowa): 1K.

Działania podejmowane w projekcie, które przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów:

  1. Szkolenia i kursy zawodowe dla 85 uczniów.
  2. Szkolenia i kursy zawodowe dla 12 nauczycieli.
  3. Wyposażenie pracowni zawodowych.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 85 uczniów.
  5. Staże zawodowe dla 75 uczniów.

Efekty podjętej interwencji:

-min.80% uczniów objętych wsparciem podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe;

-min.83% nauczycieli objętych wsparciem podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe; -doposażone zostaną pracownie zawodowe;

-przeprowadzony zostanie remont pracowni gastronomicznej.