Technikum

Technik budownictwa

 

Kształcenie w tym kierunku ma na celu przygotowanie absolwenta do wykonywania i nadzorowania organizacji zdań zawodowych związanych z:

 • budową domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • budową budowli inżynierskich,
 • kosztorysowaniem robót budowlanych,
 • utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych,
 • zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:

 • wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych,
 • organizacją robót budowlanych,
 • eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • sporządzaniem kosztorysów,
 •  przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

Zawód technika budownictwa ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie oprócz kompetencji zawodowych także umiejętności:

 • pracy w różnych środowiskach ze względu na różnorodność wykonywanych stanowisk (praca może być wykonywana na wolnym powietrzu, np. budowa obiektów budowlanych, wewnątrz budynków, a także w biurach projektowych),
 • współpracy z innymi (technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi,  współpracuje także ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym, często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych),
 • nawiązywania kontaktów, komunikowania się,  bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami i rozwiązywania problemów(na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych, występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi np.: opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr).

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
 
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 
 

Absolwent  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:                                                              

* wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;

* koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;

* organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

* organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

* organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

* sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.