Technikum

Kształcenie w tym kierunku ma na celu przygotowanie  absolwenta do podjęcia zatrudnienia w:

 • zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno - epidemiologiczne, szpitale),
 • organizacjach ochrony konsumenta,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności,
 • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.),
 • własnych firmach gospodarczych funkcjonujących w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Zawód technika żywienia usług gastronomicznych ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych
 • sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • estetycznego podania potraw i prawidłowej obsługi konsumenta,
 • stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania firmą,
 • fachowego i kompleksowego organizowania przyjęć,
 • projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumenckich.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • lubiących przygody ze sztuką kulinarną,
 • dbających o siebie i innych,
 • myślących o zdrowym odżywianiu,
 • przedsiębiorczych.

W zawodzie technik żywienia usług gastronomicznych kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą rozległą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie gastronomii. Szkoła posiada  dobrze wyposażoną pracownię  gastronomiczną, w której odbywają się zajęcia praktyczne.

Kontynuacja nauki:

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach:

 • technologia żywności i żywienia człowieka,
 • dietetyka,
 •  inne kierunki pokrewne