GPS gimnazjalisty

TWÓJ NOWY ZESPÓŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

im. Powstańców Wielkopolskich 
w Ostrzeszowie

 

 

Drogi Gimnazjalisto!

Witamy Cię serdecznie w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie. Cieszymy się, że jesteś zainteresowany ofertą edukacyjną naszej szkoły. Należy ona do najstarszych i najnowocześniejszych placówek oświatowych w województwie wielkopolskim. Jesteśmy wiodącą szkołą w branży budowlanej, drzewnej, gastronomicznej i ekonomicznej. Cieszymy się dużym uznaniem wśród lokalnych pracodawców. Zawdzięczamy to naszym absolwentom, którzy są cenionymi pracownikami na rynku pracy. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych. Wysoka zdawalność to cecha, która wyróżnia nas spośród innych szkół. W naszej szkole najważniejszy jest uczeń. Dbamy aby odkrywał i rozwijał swoje talenty, chcemy aby realizował własne pasje. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę w twórczej i bezpiecznej szkole oraz  przyjaznej atmosferze. Dołącz do naszego zespołu, a nasza szkoła stanie się Twoją szkołą.

Jesteśmy znani:

•             z wysokiej zdawalności egzaminów,

•             z różnorodnych kierunków kształcenia,

•             z dobrego klimatu, kolorowej, „ciepłej”, bezpiecznej szkoły,

•             z indywidualnego podejścia do każdego ucznia,

•             ze świetnie przygotowanej kadry,

•             z doskonale wyposażonych pracowni i warsztatów,

•             z pięknej hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego z bieżnią tartanową i sztuczną trawą,

•          z udziału młodzieży w licznie realizowanych projektach unijnych (Młodzież w działaniu,       Comenius Partnerskie Projekty Szkół, Comenius Regio, Leonardo da Vinci),

•             z wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne (Niemcy, Czechy, Austria, Węgry, Grecja,

               Hiszpania i Finlandia),

•             z udziału w licznych konkursach, targach, olimpiadach, zawodach sportowych,

•             z uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym miasta i regionu ;

TERMINARZ

rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

 

do 31 maja godz. 15:00 - przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół Zespołu Szkół Nr 1,

do 19 czerwca godz. 15:00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

do 25 czerwca godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

do 15 lipca                    - weryfikacja kandydatów zgodnie z przyjętymi w szkole regułami,

16 lipca godz. 10:00     - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,

do 18 lipca                                   - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie,

do 24 lipca godz. 13:00 - składanie oświadczenia woli podjęcia nauki w naszej szkole
poprzez przedłożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu

 

25 lipca godz. 13:00      - ogłoszenie listy przyjętych do szkoły,

do 29 sierpnia godz. 13:00    - przyjmowanie dokumentów w przypadku nie dokonania pełnego naboru

Kandydaci do Szkoły Branżowej w sekretariacie szkoły składają następujące dokumenty:

1. Podanie ( do pobrania naszej stronie)

2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego

3 Dwie fotografie

4. Orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej  (jeżeli kandydat takie posiada)

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym

zawodzie

6. Zaświadczenie o przyjęciu przez zakład pracy na odbywanie praktycznej nauki zawodu

7 Ksero aktu urodzenia

8 Karta zdrowia

Kandydaci do Technikum w sekretariacie szkoły składają następujące dokumenty:

1. Podanie ( do pobrania na naszej stronie)

2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego

3. Dwie fotografie

4. Orzeczenia poradni pedagogiczno - psychologicznej (jeżeli kandydat takie posiada)

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym

zawodzie

6. Ksero aktu urodzenia

7. Karta zdrowia