Branżowa szkoła

1. CELE

1) wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonywanie napraw i konserwacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

2. KWALIFIKACJE

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.