Branżowa szkoła

1. CELE

1) przygotowywanie elementów konstrukcji budowlanych do montażu;

2) montowanie elementów konstrukcji budowlanych;

3) wykonywanie prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;

4) zabezpieczanie elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

2. KWALIFIKACJE

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych