Branżowa szkoła

Cukiernik

Kształcenie w tym kierunku ma na celu przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zdań zawodowych:

 • produkcja wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również pięknie się prezentować,
 • prowadzenie nadzoru nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty,
 • wybór najlepszych jakościowo składników,
 • dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy,
 • należyte przechowywanie produktów spożywczych,
 • znajomość dokładnych proporcji tworzenia wyrobów kulinarnych,
 • znajomość różnorodnych przepisów i dopasowanie ich do  okazji i wymagań klientów.

Cukiernik może być zatrudniony:

 • w zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
 • u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni,
 • w restauracjach,
 • we własnej firmie.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • z wyobraźnią, pomysłowych,
 • z umiejętnością modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności,
 • z umiejętnością  realizowania swoich autorskich pomysłów,
 • posiadających zdolności manualne, niezbędne  przy dekorowaniu tworzonych deserów.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikację:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.