Branżowa szkoła

1. CELE

1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich;

2) wykonywanie prac związanych z produkcją wyrobów piekarskich;

3) obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

2. KWALIFIKACJE

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich