Branżowa szkoła

Wędliniarz

Kształcenie w tym kierunku ma na celu przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zdań zawodowych:

  • rozbiór tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa;
  • ubój zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowych tusz,
  • dzieleniesurowca do produkcji wędlin,
  • przygotowanie i przerabianie mięsa i podrobów na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie według określonych norm i receptur,
  • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  • magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Wędliniarz – rzeźnik może być zatrudniony:

  • w ubojniach,
  • w zakładach mięsnych,  garmażeryjnych,
  • w sklepach,
  • we własnej firmie mięsnej.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikację:

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Absolwent ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.