Branżowa szkoła

Tapicer


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


• wykonywanie wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
• wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych;
• wykonywanie usług tapicerskich.


Perspektywy pracy:


Zawód technika technologii drewna gwarantuje w stu procentach znalezienie po ukończeniu szkoły atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Zapewnia to występujące w okolicach Kępna, Wieruszowa i Ostrzeszowa tzw. „zagłębie meblowe”, czyli duża ilość zakładów stolarskich i meblarskich.
Po skończonej szkole będziesz umiał m. in.:


• rozróżniać rodzaje wyrobów tapicerowanych;
• charakteryzować rodzaje prac dekoratorskich;
• posługiwać się dokumentacją techniczną stosowaną w tapicerstwie;
• sporządzać kalkulację kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
• dobierać materiały i techniki do wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
• posługiwać się narzędziami i urządzeniami tapicerskimi;
• obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w tapicerstwie;
• wykonywać wyroby tapicerowane i prace dekoratorskie;
• pakować, magazynować oraz zabezpieczać materiały, półfabrykaty i wyroby tapicerowane;
• rozpoznawać rodzaje uszkodzeń wyrobów tapicerowanych;
• określać koszty wykonania napraw i renowacji wyrobów;
• dobierać materiały do naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych;
• określać metody i techniki wykonania naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych;
• wykonywać naprawę i renowację wyrobów tapicerowanych;
• oceniać jakość wykonania napraw i renowacji wyrobów.


Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.


W zawodzie tapicer kształcimy w kwalifikacji:
DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych