Branżowa szkoła

1. CELE

1) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, po montażu, na podstawie pomiarów;

3) montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

4) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

2. KWALIFIKACJE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych