Branżowa szkoła

1. CELE

1) wykonywanie wyrobów z blachy;

2) wykonywanie pokryć z blachy;

3) wykonywanie naprawy i konserwacji wyrobów oraz pokryć  z blachy.

2. KWALIFIKACJE

MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych