ERASMUS +

23721915 692584654265421 1213227125 n

MOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU

Projekt "Moje doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu", realizowany w ramach programu Erasmus+, dotyczy podniesienia kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów klas trzecich technikum z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie. Celem jest również podwyższenie praktycznych umiejętności komunikowania się w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego  oraz poznanie języka włoskiego na poziomie koniecznym do podstawowej komunikacji. Przez udział w projekcie rozwinięte zostaną zdolności adaptacyjne  w nowym środowisku.

Projekt ma objąć swoim działaniem uczniów Technikum Ekonomicznego, Technikum Usług Fryzjerskich, którzy wyjadą na praktyki do firm w Wielkiej Brytanii oraz uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Obsługi Turystycznej, którzy wyjadą do Włoch. Projekt obejmie 64 uczniów i 8 opiekunów młodzieży. W ramach projektu odbędą się cztery wyjazdy - dwa w roku 2018 i dwa    w 2019.

Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano ponad 127 000 euro. Autorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w składzie: Anna Błoch, Monika Skowrońska oraz Sławomir Ślak. Rekrutacja uczestników projektu odbyła się na przełomie września  i października 2017r.

https://www.facebook.com/Moje-do%C5%9Bwiadczenie-zawodowe-kluczem-do-sukcesu-512349209115656/