16 września 2016 r. został zorganizowany w naszej szkole Dzień Hiszpański. Wydarzenie to było podsumowaniem pierwszego etapu projektu edukacyjnego ,,Staż w zakładach gastronomicznych i salonach fryzjerskich Hiszpanii początkiem mojej kariery zawodowej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już za kilka miesięcy grupa 16 uczniów klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z dwoma opiekunami wyjedzie do Hiszpanii na 4-tygodniowe praktyki zawodowe. Jest to możliwe  dzięki projektowi "Staż w zakładach gastronomicznych i salonach fryzjerskich Hiszpanii początkiem mojej kariery zawodowej" realizowanemu w ramach programu edukacyjnego Erasmus +.