Olimpiada


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

FINAŁ XXIX OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA ORGANIZACJI FINAŁU XXIX OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

 Nasza szkoła będzie gospodarzem centralnego finału  XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 5 listopada odbyła się konferencja prasowa poświęcona kwestiom organizacyjnym związanym z tym wydarzeniem.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli p. Krystyna Pastusiak – pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady w okręgu centralnym z siedzibą w Wieluniu i p. Andrzej Oniszczuk-wiceprzewodniczący Komitetu Głównego.

Decyzja o zorganizowaniu ogólnopolskiego finału olimpiady w naszej szkole została podyktowana wieloletnimi dobrymi doświadczeniami we współpracy naszej placówki z organizatorami Olimpiady w okręgu centralnym z siedzibą w Wieluniu. Uczniowie naszej technikum budowlanego od wielu lat systematycznie startują w tym konkursie, wielu spośród nich wielokrotnie odnosiło w nim sukcesy i zdobywało tytuł laureata lub finalisty w zawodach centralnych. P. Bożena Mierniczak- nauczycielka przedmiotów budowlanych w naszej szkole i zarazem opiekunka kilku pokoleń olimpijczyków- na wniosek Komitetu Głównego Olimpiady została uhonorowana Medalem Edukacji Narodowej. Organizacja tej imprezy jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, związane jest z tym wiele zadań organizacyjnych, choćby związanych z tym, że będziemy gościć u siebie przez trzy dni około 80 finalistów, ich opiekunów i członków Komitetu Organizacyjnego. Naszym zadaniem będzie zapewnienie gościom nie tylko odpowiedniego poziom samego konkursu (planujemy w związku z tym wyremontować aulę i salę gimnastyczną), ale i postaramy się atrakcyjne zagospodarować czas wolny uczestników podczas tych kilku konkursowych dni.

 Przy tej okazji warto przypomnieć, że Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest rozgrywana w trzech etapach. Etap szkolny odbędzie się jeszcze w listopadzie tego roku, a okręgowy w marcu przyszłego roku. Finał XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbywać się będzie w dniach od 14 do 16 kwietnia 2016 roku. Finaliści otrzymają do rozwiązania niezwykle trudne zadania otwarte przygotowane przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej. Większość z zadań konkursowych wykracza poza podstawy programowe technikum. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: przede wszystkim zwolnienie z pisemnych egzaminów zawodowych na wyższe uczelnie, ocena celująca z przedmiotów zawodowych na świadectwie oraz cenne nagrody rzeczowe.  [ zdjęcia z konferencji: p.Magdalena Kułak http://www.powiatostrzeszowski.pl]

img 4461 800x533 img 4465 800x533

 

 

 

INFORMACJA ZE STRONY GŁÓWNEJ ORGANIZATORA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH OPUBLIKOWANA W DNIU 6 LISTOPADA 2015 R.

Funkcję gospodarza Finału Centralnego XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkolnym 2015/2016 będzie pełnił Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Komitet Główny powierzył organizację Finału szkole, z którą łączą organizatorów Olimpiady wieloletnie dobre doświadczenia ze współpracy w okręgu centralnym z siedzibą w Wieluniu. Szkoła systematycznie startuje w zawodach, a jej reprezentanci wielokrotnie odnosili sukcesy, w tym zdobywali tytuły laureata  lub finalisty w zawodach centralnych, opiekun olimpijczyków był honorowany przez ministrów edukacji narodowej i infrastruktury, a w rankingu szkół w okręgu zajmowała I miejsce i była organizatorem uroczystości podsumowania zawodów II stopnia i wręczenia wyróżnień zwycięzcom etapu okręgowego. Propozycja powierzenia Szkole roli gospodarza Finału Centralnego uzyskała rekomendację Pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady w okręgu centralnym. Jednym z celów organizatora OWiUB – Politechniki Warszawskiej jest popularyzowanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem poprzez organizowanie zawodów okręgowych i centralnych również w mniejszych ośrodkach miejskich, w ścisłej współpracy i przy wsparciu władz samorządowych.

         W prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” szkoła została odznaczona tytułami „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2014” i „SREBRNEJ SZKOŁY 2015”. O najwyższej jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie świadczą wyniki zdawalności egzaminu zawodowego – 97,3 % i matur w 2015 r. – 87,2 % (w kraju w technikach – 64 %, a w woj. wielkopolskim – 66 %).

         Zawody centralne (III stopnia) zostaną przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2016 r. Szkoła dysponuje na ten cel największą salą w historii wszystkich dotychczasowych finałów Olimpiady. Ogłoszenie wyników i uroczystość podsumowania zawodów nastąpi w auli szkoły w dniu następnym. O rozpoczęciu przygotowań do Finału Centralnego XXIX OWiUB poinformowano na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2015 r. zwołanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie.

gospodarze1