O nas


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OSTRZESZOWIE

                  ul. Sikorskiego 9                    

63-500 Ostrzeszów

tel./fax (62) 732-07-80

e-mail: sekr_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zs1ostrzeszow.pl

dyrektor: mgr Dariusz Grzesik

tablica

 

Zespół Szkół Nr 1  w Ostrzeszowie nosi imię Powstańców Wielkopolskich. Należy do najstarszych i najnowocześniejszych placówek oświatowych w województwie wielkopolskim.

W ramach zespołu istnieje Technikum oraz Szkoła Branżowa .

W Zespole Szkół Nr 1 mieści się największy w OKE Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla wszystkich typów techników oraz w zawodzie sprzedawca, kucharz małej gastronomii, stolarz.

W całej szkole składającej się z trzech budynków zainstalowano stałe łącze internetowe (w tym również Internet bezprzewodowy), dzięki temu wszystkie pracownie oraz zaplecza  nauczycielskie mają dostęp do sieci. W Zespole istnieją cztery pracownie informatyczne (w tym symulacyjne - do nauki przedmiotów ekonomicznych, handlowych i budowlanych). .

Tablice

 

W technikum młodzież uczy się języka niemieckiego i angielskiego w grupach podzielonych według stopnia zaawansowania. Język zdawany na egzaminie maturalnym nauczany jest przez cztery lata  , w szkole branżowej młodzież uczy się jednego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

Do dyspozycji młodzieży są: hala sportowa,  sala gimnastyczna, dwie siłownie, sala korekcyjna oraz boisko szkolne.

Studio Rafa55 5

Boisko wielofunkcyjne wyposażone jest w nowoczesną bieżnię tartanową, wygodne trybuny oraz oświetlenie.

Każdy uczeń ma zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską w godzinach od 8.00 do 15.00. W szkole pracuje dwóch pedagogów oraz psycholog. W szkolnym sklepiku (otwartym od godz.7.40 do 15.00) młodzież oraz pracownicy mogą zamówić zimne i gorące posiłki.

W szkole istnieje 37 pracowni lekcyjnych,  aula ze sceną, świetlica, zmodernizowany radiowęzeł oraz multimedialna biblioteka wraz z czytelnią.Opiekunowie pracowni mają do dyspozycji: odtwarzacze DVD, laptopy, tablety,   projektory do prezentacji multimedialnych, rzutniki pisma. Każde zaplecze nauczycielskie posiada  kserokopiarkę i  zestaw komputerowy, co pozwala pedagogom na lepsze przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Dyrekcja priorytetowo traktuje doposażenie sal do nauki przedmiotów zawodowych, w szkole istnieją nowoczesne pracownie gastronomiczne, budowlane, ekonomiczne, hotelarskie, handlowe i do nauki przedmiotów drzewnych. Placówka posiada warsztaty szkolne kształcące krawcowe, fryzjerów, budowlańców oraz stolarzy. 

 

W Zespole Szkół Nr 1 odbywają się zajęcia pozalekcyjne w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Do najbardziej popularnych należą:  kółko teatralne, fotograficzne, recytatorskie, muzyczne, Dyskusyjny Klub Literacki, kurs karate Shotokan. W ramach dodatkowych zajęć sportowych młodzież uczestniczy w zajęciach sekcji: piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, aerobiku sportowego, lekkoatletyki, tenisa stołowego, piłki ręcznej.

 

Istotną rolę w kształceniu młodzieży mają pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języków  obcych oraz przedmiotów zawodowych.

W ramach programu Leonardo da Vinci  jest organizowana zagraniczna wymiana młodzieży w zawodach gastronomicznych  i hotelarskich w Austrii, Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. W zawodach budowlanych i drzewnych uczniowie odbywają zagraniczne praktyki w Niemczech, Austrii,  Czechach i na Węgrzech.

 

 

 

Sukcesy szkoły w ostatnich latach

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie znalazł się na 229 miejscu w Polsce (na około 2000 badanych szkół), w województwie wielkopolskim ostrzeszowska szkoła zajęła 18 miejsce. Największym jednak powodem do dumy dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów są wyniki z egzaminów zawodowych, na wszystkie technika badane w kraju Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z ZS Nr 1 zajęło PIERWSZE MIEJSCE w Polsce, a Technikum Ekonomiczne z ZS Nr 1 znalazło się na TRZECIM MIEJSCU w kraju! Należy zaznaczyć, że nie tylko te dwa zawody uzyskały 100-procentową zdawalność w roku szkolnym2013/2014, takim wynikiem w Zespole Szkół Nr 1 może się również pochwalić Technikum Urządzeń Sanitarnych oraz Technikum Technologii Drewna. Warto zaznaczyć, że w przypadku Zespołu Szkół Nr 1 możemy mówić o progresji w efektach nauczania: w 2012 roku szkoła zajęła 250 miejsce w kraju, w roku 2013 z kolei uplasowała się na 240-tej pozycji, a w tym roku na 229. Za te osiągnięcia szkoła została odznaczona przez kapitułę Ogólnopolskiego Rankingu Techników Brązowym Laurem i uhonorowana tytułem „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2014”.

 

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie znalazł się na 185 miejscu w Polsce (na 1850 badanych szkół), w województwie wielkopolskim uplasował się na 16 miejscu. Tak wysokie miejsce w rankingu spowodowało, że nasza szkoła została odznaczona przez kapitułę Ogólnopolskiego Rankingu Techników Srebrnym Laurem i uhonorowana tytułem "SREBRNEJ SZKOŁY 2015”. Największym jednak powodem do dumy dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów są wyniki z egzaminów zawodowych. Na wszystkie technika badane w kraju Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z ZS Nr 1 zajęło PIĄTE MIEJSCE, Technikum w zawodzie Kucharz z ZS Nr 1 znalazło się na TRZECIM MIEJSCU w kraju, natomiast najwyżej ze wszystkich kierunków Zespołu Szkół Nr 1, uplasowało się Technikum Budownictwa - na DRUGIM MIEJSCU w Polsce.

 

W 2013/2014 roku Zespół Szkół Nr 1 uzyskał również tytuły:

 

WIARYGODNA SZKOŁA

 Program Wiarygodna Szkoła obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Jego głównym założeniem jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Szkoły ponadgimnazjalne wyróżniane są na podstawie EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowywanej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Najważniejszym i jednocześnie niezbędnym warunkiem przystąpienia do Programu jest osiągnięcie przez szkołę wysokiego poziomu EWD. Szkoła, w co najmniej dwóch podsumowaniach egzaminów maturalnych musi wykazać wysoką efektywność EWD, oznacza to wtedy, że jest ona szkołą sukcesu. Kolejnym krokiem weryfikacji jest zdobycie co najmniej 40 pkt. za infrastrukturę (w tym bazę edukacyjną oraz sportową) oraz 40 pkt. w zakresie bezpieczeństwa. Są to kryteria ważne nie tylko z punktu widzenia szkoły, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Placówka po takim trzystopniowym procesie weryfikacji otrzymuje tytuł Wiarygodnej Szkoły.  Misją Programu jest wyłonienie najlepszych szkół z całej Polski.

Certyfikat potwierdza prestiż szkoły oraz jej właściwe zarządzanie – podkreśla Joanna Budzicz – prezes Zarządu WIARYGODNA SZKOŁA, w piśmie skierowanym do Starosty Ostrzeszowskiego p. Lecha Janickiego. Program ma być także drogowskazem dla kandydatów, którzy są w trakcie podejmowania ważnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły, w szczególności tych, którzy chcą wybrać szkołę z perspektywą rozwoju, gdzie mogą poszerzać swoje dotychczas zdobyte umiejętności. Szkoły uczestniczące w Programie są idealnym miejscem dla każdego żądnego wiedzy, nowoczesnego, młodego człowieka, który chce realizować swoje marzenia, a także osiągać wszystkie wyznaczone cele.

Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Zespół Szkół Nr 1 - uczestnik Programu - wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.

 

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

 

To wyróżnienie przyznawane jest przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji placówkom, które przyczyniają się do odkrywania, promowania i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

W ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowane jest zadanie „Odkrywamy talenty”. Ten zaszczytny tytuł przyznaje się szkołom, które podejmują systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego, jeżeli w szkole prowadzone są minimum trzy różne rodzaje zajęć dla uczniów zdolnych przez trzech różnych nauczycieli.           

W Zespole Szkół Nr 1 uczniów obdarzonych różnorodnymi talentami jest wielu. Wśród nich znajdują się reprezentanci różnych kierunków kształcenia:

Janusz Wolski – uczeń Technikum Budowlanego, finalista Olimpiady Wiedzy

i Umiejętności Budowlanych oraz finalista Międzynarodowego Konkursu Matematycznego EUKLIDES,

Norbert Mieszała – uczeń Technikum Ekonomicznego, finalista Konkursu z Rachunkowości – AKADEMIA KSIĘGOWEGO,

Kamila Ginter – uczennica Technikum Handlowego, finalistka ogólnopolskiego konkursu

z BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”,

Michał Jurkiewicz – uczeń Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, finalista Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Gastronomicznych – „Kuchnia polska w tradycji Świąt Bożego Narodzenia”, uczestnik projektu „Ja – kucharz i hotelarz na europejskim rynku pracy”,

Elżbieta Pietralczyk – uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  zawodzie Fryzjer, laureatka II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Krawców i Projektantów – MAŁA PĘTELKA w kategorii fryzura,

Edyta Kleszcz – uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Fryzjer, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP - BEZPIECZNIE OD STARTU,

Sławomir Kałężny – uczeń Technikum Technologii Drewna, laureat II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu WYCZAROWANE Z DREWNA za pracę „Drezyna”,

Łukasz Mielnik – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Stolarz,

laureat I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym ZŁOTA KIELNIA oraz laureat III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu WYCZAROWANE Z DREWNA za pracę „Drewniany Wagonik”,

Małgorzata Wysota – uczennica Technikum Obsługi Turystycznej – Oddział Sportowy – laureatka IV miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski oraz Mistrzyni Wielkopolski w biegach na dystansie 300 m; złota medalistka w sztafecie 4x100m w Mistrzostwach Polski LZS w zespole razem z Agnieszką Jeziorną, Aleksandrą Wojtkowską oraz Marceliną Sztuder.

Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie dzięki wybitnym osiągnięciom swoich uczniów znalazł się na OGÓLNOPOLSKIEJ MAPIE SZKÓŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 

 

SZKOŁA NAJLEPSZA WE WSPÓŁPRACY ZE ŚWIATEM PRACY

szkoła najlepsza we współpracy

 

Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie zajął TRZECIE MIEJSCE w konkursie "SZKOŁA NAJLEPSZA WE WSPÓŁPRACY ZE ŚWIATEM PRACY”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "InnCrea". Celem konkursu jest identyfikacja ciekawych i innowacyjnych przykładów współpracy pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a światem pracy, jak również promocja idei takiej współpracy wśród szkół.

 

 

 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

 

Sukcesy uczniów kierunków drzewnych:

Co roku uczniowie Technikum Technologii Drewna odnoszą sukcesy w ogólnopolskim konkursie „Wyczarowane z drewna”.
W  2006 roku I miejsce zajął Maciej Król, w 2007 roku wyróżnieni  zostali Rafał i Marcin Noculakowie, w 2008 roku Mateusz Szkopek, za oryginalne prace wykonane z drewna. W 2009 roku I miejsce zdobył   Rafał Noculak za EKOMOTOR, w 2010 r. Piotr Głąbiak III miejsce za AKORDEON oraz Mateusz Ciemny IV miejsce za KAPELUSZ. W 2011 roku wyróżnienie otrzymali Patryk Noculak za pracę MALUCH, w 2012 roku Sławomir Kałężny za pracę LOKOMOTYWA. W 2013 roku Sławomir Kałężny zajął II miejsce za pracę DREZYNA, a Łukasz Mielnik zajął III miejsce za pracę DREWNIANY WAGONIK.

W nagrodę uczniowie otrzymali nowoczesne elektronarzędzia (5 tys. zł.)do wyposażenia pracowni oraz pilarkę taśmową dla warsztatów szkolnych (18 tys. zł.). Prace uczniów wystawiane są na   Międzynarodowych Targach Poznańskich.

 

Sukcesy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Stolarz w finale centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

W 2011 Damian Ciemny - II miejsce oraz Patryk Noculak - III miejsce.

W 2012 roku Łukasz Mielnik - I miejsce oraz Mateusz Panfil - II miejsce.

W 2013 roku Mateusz Panfil zajął II miejsce oraz Ryszard Budych - IV miejsce.

Dnia 24 maja 2010 roku została podpisana umowa o współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie, z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

 

 

 

Do największych sukcesów uczniów kierunków gastronomicznych i hotelarskich możemy zaliczyć:

 

w 2006 roku drugie miejsce zajął Maciej Smardz (uczeń Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego)

w ogólnopolskim konkursie indywidualnym organizowanym przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii na potrawę „Karp po żydowsku”, w nagrodę ufundowano uczniowi czesne na studia w WSHiG  w Poznaniu i staż w firmie KNORR

w 2007 roku trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa we Wrocławiu zajęli masarze

w 2007 i 2009 drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pasztetników zajęli uczniowie Technikum w zawodzie kucharz,  w nagrodę otrzymali sprzęt do wyposażenia pracowni gastronomicznych

w 2012 roku Karolina Lorentz została finalistką okręgowego etapu w Poznaniu „Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu”

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie kierunków gastronomicznych wzięli udział w finałach następujących konkursów:

w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Kulinarnej „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia” - Anita Dziuba i Michał Jurkiewicz oraz w okręgowym finale Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu – Joanna Tomczyk.

Współpraca z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

 

Do największych sukcesów uczniów kierunków ekonomicznych i handlowych możemy zaliczyć:

 

w 2008 roku Tomasz Niesobski zajął V miejsce w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowanej przez Konsulat Brytyjski w Łodzi

w 2010 roku Angelika Głowacka została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

w 2010 roku Dawid Galiński i Kamil Daszczyk wzięli udział w Mistrzostwach Polski w pisaniu na komputerze metodą bezwzrokową

w 2011 roku Monika Wyrwas, Justyna Gniada i Paulina Wardęga wzięły udział w etapie wojewódzkim Konkursu z Rachunkowości Akademia Księgowego w Poznaniu

w 2012 roku Justyna Muszyńska została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

w 2013 roku Angelika Zielińska została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

w 2014 roku do etapu wojewódzkiego Konkursu z Rachunkowości Akademia Księgowego zakwalifikowali się: Damian Zagrobelny (I miejsce), Norbert Mieszała (II miejsce), Szymon Giernalczyk (III miejsce), Kacper Duś, Tomasz Guzenda, Kamil Nawrot. Finalistą Olimpiady został Norbert Mieszała (X miejsce w finale)

w 2014 roku Monika Zagrobelna reprezentowała Szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie w Poznaniu.

 

w roku szkolnym 2013/2014 I miejsce Kamili Ginter - uczennicy Technikum Handlowego w wojewódzkim etapie konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz VII miejsce w finale centralnym tego konkursu w Warszawie

 

Od lutego 2012 r. w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonuje firma EDUNIMEBEL Sp. z o.o., która jest szkolną firmą symulacyjną. Jej istotą jest symulacja autentycznego przedsiębiorstwa. Uczniowie klas drugich i trzecich technikum ekonomicznego i technikum handlowego odbywają w niej praktyki zawodowe. Zatrudniani są kolejno w działach firmy: kadry, sekretariat, marketing, zaopatrzenie, sprzedaż oraz w dziale finansowo-księgowym. Nasza firma współpracuje z innymi firmami symulacyjnymi w Polsce i za granicą w ramach Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych. EDUNIMEBEL uczestniczył w roku 2012 i 2013 w Targach Firm Symulacyjnych w Pradze oraz w wirtualnych Targach Firm Symulacyjnych w Australii.

 

Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

 

Sukcesy uczniów kierunków budowlanych:

 

W 2009 roku Bartłomiej Gretkiewicz, a w 2010 i 2011 Tomasz Dziuba z Technikum Budowlanego zostali laureatami ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W 2013 roku laureatką tej olimpiady została Marlena Ciomek, a finalistą Daniel Cierniewski. W 2014 roku finalistami zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które odbyły się w Lublinie zostali Norbert Kanicki i Janusz Wolski.

W roku 2013 i 2014 uczniowie Technikum Budowlanego z Zespołu Szkół Nr 1 zajęli drużynowo I miejsce w tym konkursie w etapie okręgowym (obejmującym 5 województw), w związku z tym uroczyste wręczenie nagród laureatom etapu wojewódzkiego odbyło się w auli naszej szkoły.

 

Ze względu na sukcesy uczniów Technikum Budowlanego w tej olimpiadzie, przyszłoroczny finał centralny odbędzie się w murach naszej szkoły.

 

Uczniowie Technikum Budowlanego zajęli również I miejsce w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną „Głos naszego pokolenia”.

 

Julia Zaręba w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Poznaniu „Młodzi wiedzą o funduszach” w roku szkolnym 2012/2013 zdobyła wyróżnienie, a w roku 2013/2014 zajęła III miejsce.

 

W 2011 roku Zespół Szkół Nr 1 zajął 3 miejsce w kraju w konkursie LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”; w obszarze zawodowym: Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane.

 

Sukcesy uczniów kierunków fryzjerskich:

 

Uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Fryzjer, Elżbieta Pietralczyk, zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Krawców i Projektantów „MAŁA PĘTELKA” w kategorii FRYZURA, który odbył się w Poznaniu w marcu 2014 roku.

W 2013 roku I miejsce w etapie regionalnym oraz X miejsce w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od Startu” zajęła uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Fryzjer Edyta Kleszcz. Fryzjerki zajęły I miejsce drużynowo w etapie regionalnym tego konkursu.

W 2014 roku II miejsce w etapie regionalnym oraz VI miejsce w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od Startu” zajęła również uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Fryzjer Elżbieta Pietralczyk.

Zdjęcie-0079

 

 

Sukcesy sportowe:

 

I miejsce w CROSSIE OSTRZESZOWSKIM – klasyfikacja drużynowa w 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

VIII miejsce w HALOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI w LA – 400 metrów – Mateusz Maury 2010.

I miejsce w MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI  LZS w Piłce Koszykowej Chłopców – 2010.

I miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU w Tenisie Stołowym -2007, 2008, 2009,2010,2011

2010 roku Mateusz Maury zajął VIII miejsce w biegu na 400 m. w Halowych Mistrzostwach Polski LA.

2010 roku Mateusz Maury zajął III miejsce w sztafecie 4 x 400 m. w Mistrzostwach Polski LZS.

2010 roku Damian Błaszczyk zajął III miejsce w zawodach SHOTOKAN Polski Karate.

2011 roku Mateusz Maury został brązowym medalistą Mistrzostw Polski LZS.

I miejsce w MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI LZS w Biegach Przełajowych- 2012

III miejsce w MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI LZS w Piłce Koszykowej Dziewcząt- 2013

II miejsce w MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI LZS w Drużynowym Tenisie Stołowym- 2013

W 2012 i 2013 dziewczęta z Naszej Szkoły były finalistkami w MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI w Aerobiku Grupowym

W 2014 zajęły II miejsce w  MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI w Aerobiku Grupowym

W 2014 uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 odnieśli kolejne sukcesy:

Małgorzata Wysota - brązowa medalistka Mistrzostw Wielkopolski SZS 100 m

Małgorzata Wysota, Marcelina Sztuder, Karolina Olejniczak, Aleksandra Wojtkowska - brązowe medalistki Mistrzostw Wielkopolski SZS 4x100m
- Norbert Piekielny - srebrny medalista Mistrzostw Wielkopolski SZS - 3000m
Małgorzata Wysota - Halowa Mistrzyni Wielkopolski 300m i brązowy medal 60m
- Kamil Orzeszyna zdobył srebrny medal Halowych Mistrzostw Wielkopolski 2000m
- Małgorzata Wysota - IV miejsce Halowe Mistrzostwa Polski - 300m
Jakub Kaczor - zdobył brązowy medal mistrzostw Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych
- I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych
- III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach LZS w Lekkoatletyce
Marcelina Sztuder zdobyła brązowy medal Mistrzostw wielkopolski SZS w Biegach Przełajowych
Uczniowie naszej szkoły zdobyli 14 medali Mistrzostw Wielkopolski LZS.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli 8 medali Klubowych  Mistrzostw Wielkopolski.
- Małgorzata Wysota - IV miejsce Mistrzostwa Polski LZS - 400m i 6 miejsce 200m, Kamil Karwik 7 miejsce trójskok
- Brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski LZS w Tenisie Stołowym

 

 Osiągnięcia w innych dziedzinach:

I miejsce Małgorzaty Dytfeld w Ostrzeszowskim IDOLU w 2007 r.

I miejsce Jarosława Zawadzkiego w Powiatowym Konkursie Fotograficznym zorganizowanym przez OCK w ramach DNI KULTURY SZKOLNEJ w 2008 r.

W 2008 roku Anna Hełka została finalistką IX Międzynarodowego Konkursu Matematycznego           w Wilnie.

III miejsce Anny Kiecol z Technikum Ekonomicznego w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym EUKLIDES, finalistami tego konkursu w 2012 roku zostali Jolanta Górka z Technikum Ekonomicznego oraz Robert Kornak z Technikum Budowlanego, a w 2013 roku Karolina Pacyna i Janusz Wolski oboje z Technikum Budowlanego. W 2014 roku finalistką XV Międzynarodowego Konkuru Matematycznego EUKLIDES została Anna Jakubczak.

W 2014 roku w finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA w Warszawie wzięli udział jako jedyni przedstawiciele techników Karolina Pacyna i Kacper Duś.

W 2014 roku V miejsce Aleksandry Kuszy – uczennicy Technikum Ekonomicznego w finale III Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku.

W 2014 roku IV miejsce Dominiki Nowak oraz V miejsce Kingi Kurzawy - uczennic Technikum Ekonomicznego w Lidze Zadaniowej z Matematyki Finansowej - ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski.

 

W 2014 roku:

II miejsce zespołu muzycznego WRACK w finale Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

II miejsce Karoliny Pacyny w konkursie plastycznym w ramach Dni Kultury Szkolnej

III miejsce Moniki Wainberg w konkursie plastycznym w ramach Dni Kultury Szkolnej

II miejsce grupy aerobiku sportowego w kategorii prezentacje taneczne w ramach Dni Kultury Szkolnej

II miejsce zepołu muzycznego WRACK w kategorii prezentacje estradowo-wokalne w konkursie plastycznym w ramach Dni Kultury Szkolnej organizowanych przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury.