Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i prawnych

mgr Dorota Chwalisz 

mgr Dariusz Grzesik

mgr Monika Kiczke - egzaminator w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec i sprzedawca

mgr inż. Ewa Kupczyk

mgr Anna Mendera

mgr Wacław Mucha-Kruczyński

mgr inż. Donata Sokół – egzaminator w zawodzie technik handlowiec i sprzedawca

mgr Ewa Tomczak – egzaminator w zawodzie technik ekonomista, technik

rachunkowości, technik handlowiec, sprzedawca

mgr inż. Bożena Wasielewska – egzaminator w zawodzie sprzedawca, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik księgarstwa, technik handlowiec

mgr inż. Irena Zdzierak

 

 

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich

 

mgr inż. Ewa Kałużna – egzaminator w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz

mgr Jolanta Marchińska – egzaminator w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz

mgr inż. Aleksandra Morek – egzaminator w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz

mgr inż. Jolanta Szymańska – egzaminator w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Edyta Warzybok – Zasiadczyk - egzaminator w zawodzie technik hotelarstwa 

                                                                                                                                mgr Marcin Kokot

 

 

Nauczyciele technologii drewna

mgr inż. Anna Formalik – egzaminator w zawodzie technik technologii drewna oraz stolarz, tapicer i cieśla

mgr inż. Przemysław Morek – egzaminator w zawodzie technik technologii drewna oraz  stolarz, tapicer i cieśla

inż. Mirosław Zakręt

 

 

Nauczyciele języka polskiego, historii i WOS-u

mgr Elżbieta Błaszczyk – egzaminator z języka polskiego i WOS-u

mgr Iwona Jabłońska – egzaminator z historii

mgr Maria Miguła - egzaminator z języka polskiego

mgr Paweł Sieczka

mgr Justyna Siwek – egzaminator z języka polskiego

mgr Artur Suchy – egzaminator z historii

mgr Izabela Szczepaniak – egzaminator z języka polskiego

                                                                                                                                                    mgr Dariusz Skorupski- wychowanie plastyczne

 

 

Nauczyciele matematyki, fizyki i informatyki

mgr Renata Dziekan - egzaminator z matematyki

mgr Małgorzata Konarska - egzaminator z matematyki

mgr Anna Woźniak

mgr inż. Dariusz Pannek

mgr Ewa Sztucka

mgr Aleksander Głazik

 

 

 

Nauczyciele języków obcych

mgr Anna Błoch – egzaminator z języka angielskiego

mgr Jolanta Danielska – egzaminator z języka niemieckiego

mgr Danuta Dominik – egzaminator z języka angielskiego

mgr Marzena Kałużna – egzaminator z języka niemieckiego

mgr Agnieszka Kasprzak - egzaminator z języka niemieckiego

mgr Justyna Maciejewska- egzaminator z języka angielskiego

mgr Monika Krzywaźnia- egzaminator z języka niemieckiego

mgr Justyna Mak - egzaminator z języka angielskiego

mgr Mariusz Mądry - egzaminator z języka niemieckiego

mgr Anna Stambuła - egzaminator z języka angielskiego

mgr Monika Skowrońska

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów budowlanych

inż. Tomasz Kempa 

mgr inż. Andrzej Majchrzak

mgr inż. Bożena Mierniczak - egzaminator w zawodzie technik budownictwa oraz  monter instalacji i urządzeń sanitarnych

mgr inż. Dorota Wróblewska

 

 

 

                                                                                          Nauczyciele religii

ks. Julian Kopiński

ks. Mateusz Szmajdziński

mgr Ewa Ślak

mgr Sławomir Ślak

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Lidia Bartczak

mgr Krystian Cywiński

mgr Grażyna Dera

mgr Marcin Kokot

mgr Donata Jakubiak

mgr Anna Jędrzejewska

mgr Agnieszka Kubacka

mgr Robert Mądry

mgr Dawid Sobieraj

mgr Donata Trzeciak

                                                                                                                                                                                   

 

 

Nauczyciele fizyki, chemii, biologii i geografii

 

mgr Jolanta Niżnik - egzaminator z biologii

mgr inż. Beata Pannek

mgr Ewa Przybył - egzaminator z geografii

mgr inż. Irena Zdzierak

mgr Magdalenia Dukiewicz

 

 

Nauczyciele przedmiotów fryzjerskich i krawieckich

mgr Monika Bluz-egzaminator w zawodzie technik usług fryzjerskich

mgr Dorota Chwalisz – egzaminator w zawodzie technik technologii odzieży

p.Beata Kubiak-nauczyciel praktycznej nauki zawodu

p. Katarzyna Jaszczyńska-nauczyciel praktycznej nauki zawodu

p. Lidia Leszczyńska- nauczyciel praktycznej nauki zawodu

                                                                                                                                              mgr inż. Beata Pannek

                                                                                                                                                 p. Beata Semberecka