VII DZIEŃ DAWCY SZPIKU W OSTRZESZOWIE

ORGANIZATORZY

6 grudnia, w środę, odbędzie się kolejna edycja Dnia Dawcy Szpiku w Ostrzeszowie, zainicjowana przez p. Beatę i Krzysztofa Olkiewiczów w 2011 roku. Tegoroczna edycja będzie szczególnie wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy organizowana jest we współpracy wszystkich ostrzeszowskich szkół średnich, czyli I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, ZS Nr 1 im. Powstańców Wlkp oraz ZS Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej na rzecz fundacji DKMS Polska.

Przedsięwzięcie to objęte honorowym patronatem Starosty Ostrzeszowskiego p. Lecha Janickiego, przeprowadzane jest w naszym powiecie już po raz siódmy. Jak do tej pory zarejestrowano 855 osób, z pośród których kilkoro zostało już dawcami rzeczywistymi.

W dniu akcji będzie można spotkać na mieście świętych Mikołajów z ulotkami, biegaczy promujących ideę dawstwa szpiku oraz skosztować wypieków naszych uczniów, ze sprzedaży których dochód w całości zostanie przekazany na rzecz fundacji DKMS.

Natomiast przed akcją, we wtorek 5 grudnia o godz. 11:00, odbędzie się spotkanie edukacyjne 
w ostrzeszowskim Kinoteatrze „Piast” dla młodzieży szkół średnich powiatu ostrzeszowskiego, podczas którego goście z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu – dr n.med. Monika Biedroń i dr n.med. Justyna Rybka wygłoszą prelekcję na temat białaczki oraz dawstwa szpiku. Impreza rozpocznie się nagrodzeniem laureatów V Powiatowego Konkursu Plastycznego „Podziel się życiem” adresowanego dla uczniów szkół podstawowych i ostałych się jeszcze klas gimnazjalnych naszego powiatu (do końca listopada czekamy na prace konkursowe!) Na tym spotkaniu gościć będziemy gościć również dawców rzeczywistych, pragnących podzielić się z publicznością swoim doświadczeniem oraz zachęcić młodzież do zaangażowania na rzecz ludzi potrzebujących. Całość imprezy uświetni występ chóru I LO w Ostrzeszowie.

Natomiast 24 listopada, w piątek, w szkołach gościć będziemy p. Marię Homan, założycielkę fundacji Drużyna Szpiku z Poznania z wykładem dla młodzieży w temacie białaczki i walki z tą chorobą, gdyż wielu z nas jest zdezorientowanych i nieświadomych w jakiej skali zbiera ona swoje żniwo. W Polsce, co godzinę(!) jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi! To nieszczęście spotyka ludzi w każdym wieku, dzieci, młodzież i dorosłych, a dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Nieświadomość i mylne wyobrażenie na temat przeszczepu szpiku jest blokadą, która staramy się wspólnymi siłami niwelować, uświadamiając mieszkańców naszego powiatu, iż w trakcie poboru szpiku z talerza kości biodrowej, nie istnieje ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego, który to mit niestety wciąż pokutuje w powszechnej świadomości. Przeważnie, bo aż w 80% pobór następuje nie z talerza kości biodrowej, ale z krwi obwodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do bezpłatnej rejestracji
w bazie potencjalnych dawców szpiku w fundacji DKMS. Należy tylko zgłosić się na pobranie wymazu ze wewnętrznej ściany policzka z dowodem osobistym do ZS Nr 1 przy ul. Sikorskiego 9 lub ZS Nr 2 (budynek dawnej Szkoły Rolniczej) przy ul. Zamkowej 12, albo do I LO przy ul. Zamkowej 21, w środę 6 grudnia w godzinach 11.00-17.00. 
Szczegółowe informacje dla potencjalnych dawców znajdują się na stronie fundacji: www.dkms.pl.

Koordynatorzy:
Katarzyna Dembska-Płonka, ZS Nr 2
Ewa Karwacka, ZS Nr 2
Anna Mamys, I LO
Małgorzata Andrzejewska, I LO
Dorota Pilarska, ZS Nr 1