ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 BIERZE UDZIAŁ W KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU "SZKOŁA Z KLASĄ"

Anna Stambuła

Już po raz trzeci nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie rozpoczęli działania w programie „Szkoła z klasą”. Tegoroczna 16-sta edycja tego programu oparta jest na metodzie „design thinking”, która pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby.

6 listopada listopada odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne zespołu „Szkoła z klasą”, w skład którego weszli: p. dyrektor Dariusz Grzesik, p. Anna Stambuła (koordynator programu), p. Justyna Mak, p. Danuta Dominik, p. Agnieszka Kasprzak, p. Jolanta Danielska , p. Monika Krzywaźnia, p. Monika Skowrońska, p. Anna Woźniak, p. Ewa Sztucka oraz p. Paweł Sieczka. Tematem spotkania była analiza zasobów szkoły, diagnoza braków oraz wstępny wybór obszaru, w ramach którego zespół będzie się poruszać. Na podstawie wniosków wyciągniętych podczas analizy, w tym roku priorytetem dla szkoły będzie  uczenie się zawarte w  obszarze „PASJA DO NAUKI: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.”
Pierwszy etap udziału w programie został ukończony: został stworzony  zróżnicowany zespół, poddano analizie potrzeby i braki w naszej szkole, podjęto pierwsze decyzje dotyczące zmian. Przedstawiciele zespołu są otwarci na potrzeby wszystkich członków szkolnej społeczności. O kolejnych działaniach w ramach tej inicjatywy będziemy informowali Państwa na bieżąco. Życzymy gronu zaagażowanemu w to działanie samych sukcesów, gdyż dzięki realizacji m.in takich programu polska szkoła staje się nowoczesną, przyjazną i skuteczną w pomocy młodzieży w zdobywaniu wiedzy.