Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

NIKT IM IŚĆ NIE KAZAŁ-SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI 98. ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

P.S.

W dniu dzisiejszym zaczynamy publikować fragmenty książki pana Władysława Grafa ,,Nikt im iść nie kazał...”, które będą stanowić bazę pytań do quizu o powstania na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Finał tego quizu odbędzie się podczas uroczystości 
Dnia Patrona naszej szkoły. Jednocześnie konkurs ten rozpoczyna nasze szkolne przygotowania do obchodów 100 – lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Fragment pierwszy:
,,Nikt im iść nie kazał – poszli
bo tak chcieli,
bo takie dziedzictwo wziął
po dziadach wnuk.
Nikt nie pytał o nic,
a wszyscy wiedzieli
za co idą walczyć, komu płacić,
że idą spłacić swej
Ojczyżnie dług.”
Władysław Syrokomla

Życzymy powodzenia!!!

Fragment drugi:

15326545 1156139244469620 2345106554383149183 n

2016 12 09 16 30 45 Statystyka powstania fragment 3 Tryb zgodności Microsoft Word użytek niekome

HISTORIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W KILKU PUNKTACH

Niebawem będziemy obchodzili nasz Dzień Patrona, czy wiesz, że:
1. Mała część północnej Wielkopolski została zabrana przez Prusy już podczas pierwszego rozbioru w 1772 roku, reszta odpadła od Polski w drugim rozbiorze w 1793 roku.
2. Od 1815 roku ponownie w ramach państwa pruskiego (z wyjątkiem części południowo-wschodniej z Kaliszem i Koninem, którą włączono do Królestwa Polskiego) jako Wielkie Księstwo Poznańskie.
3. W czasie zaborów było kilka powstań w Wielkopolsce:
• Powstanie wielkopolskie (1794) 
- było ono walką zbrojną przeciwko Prusom i wraz z wyprawą gen Dąbrowskiego zmusiło Prusaków do zaniechania interwencji przeciwko powstaniu kościuszkowskiemu 
• Powstanie wielkopolskie (1806) 
- Na wezwanie gen. Dąbrowskiego organizowały się oddziały powstańcze, które usuwały władze pruskie i rozbrajały garnizony wojskowe. 
• Powstanie wielkopolskie (1848) 
- na wieść o rewolucji w Berlinie, powołano w Poznaniu Komitet Narodowy. zawarto z Prusakami układ, legalizujący powstanie polskich sił zbrojnych w liczbie 3 tysięcy żołnierzy, w zamian za obietnice przywrócenia autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wkrótce jednak wojska pruskie rozpoczęły otwarte działania przeciw oddziałom polskim, zdobyły obóz w Książu, Polacy odniesli zwycięstwo pod Mirosławiem. odparli atak pruski pod Sokołowem koło Wrześni. Szlachta była jednak przeciwna kontynuowaniu walki i podpisano kapitulację.

• Powstanie wielkopolskie (1918-19) 
4. Mimo, że Niemcy przegrały I wojnę światową, to nie zmuszono ich do opuszczenia ziem dawnej Rzeczypospolitej, a ostatecznie o przynależności tych ziem miała zadecydować konferencja pokojowa w Paryżu. 
5. W listopadzie 1918 roku w Wielkopolsce powstaje polski organ władzy Naczelna Rada Ludowa. Niemcy zgodzili się również na zwołanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego. 
6. Sytuacja w Poznaniu uległa zasadniczej zmianie 26 grudnia 1918 roku, kiedy to do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski Polacy postanowili zorganizować manifestacje patriotyczną i udekorować miasto flagami Polski i państw ententy. Niemcy zaczęli zrywać i niszczyć flagi oraz ostrzeliwać budynek hotelu Bazar. Wywołało to reakcję polskiej Straży Ludowej i przyczyniło się do wybuchu walk, które w ciąg kilku dni przerodziły się w powstanie obejmujące całą Wielkopolskę. 
7. Początkowo na jego czele stanął kapitan Stanisław Taczak , a w połowie stycznia zastąpił go generał Józef Dowbór-Muśnicki. Powstańcy opanowali Poznań i większość Wielkopolski. 
8. Do ofensywy przeciwko powstańcom wojska niemieckie przystąpiły w połowie stycznia. Okazało się wówczas, że powstańcy nie mają szans z regularną armią niemiecką. W tej sytuacji polska delegacja w Wersalu zwróciła się o pomoc do marszałka Ferdinanda Focha. Zagroził on Niemcom, że ataki na wojska powstańcze będą uznawane za złamanie zawieszenia broni z 11 listopada 1918 roku. Wobec tego 16 lutego 1919 roku został zawarty rozejm w Trewirze na mocy którego wstępnie ustalono przebieg spornej granicy. Do Polski po zatwierdzenie traktatu wersalskiego przez Niemcy w styczniu 1920, powróciła Wielkopolska. 
9. Jesienią 1918 roku duch narodowy budzi się również w Ostrzeszowie. W listopadzie powołano radę żołnierską obsadzoną w znacznej mierze przez Polaków. W grudniu powstaje Tajny Komitet Polski który obejmuje przewodnictwo nad polskim ruchem, wkrótce zastąpiony przez Powiatową Radę Ludową.
10. W listopadzie i grudniu 1918 roku dochodzi do rozbrajania niemieckich żandarmów i żołnierzy, między innymi udało się przekonać 250-osobowy oddział Grenzschutzu do wycofania się z Ostrzeszowa.
11. Na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu rozpoczęto w Ostrzeszowie przygotowania do walki zbrojnej. Na dowódcę formującego się batalionu powołano Stanisława Thiela ziemianina z Doruchowa.
12. Niemcy urządzali wypady rabunkowe z Kępna i Sycowa na polskie wsie. Polacy zbrojnie przeciwstawiali się tej grabieży.
13. Pierwsze ostrzeszowskie oddziały powstańcze zostały zaprzysiężone na dzisiejszym placu przed naszą szkołą 7 stycznia 1919 roku.
14. 13 stycznia 1919 roku powstańcy odparli Niemców w potyczce pod Szklarką Myślniewską. Tam zginął pierwszy powstaniec Jan Konowicz.
15. 15 – 16 stycznia walki o Ligotę; Niemcy tracą 50 poległych i 46 wziętych do niewoli, Polacy 3 zabitych i 9 rannych.
16. W lutym 1919 roku ostrzeszowskich powstańców wsparła kompania z Pleszewa.
17. W styczniu 1920 roku major Stanisław Thiel wkracza na czele wojsk wielkopolskich do Kępna.
18. Na południowym odcinku Powstania Wielkopolskiego powstańcy stoczyli około 140 walk, potyczek i starć.
19. Na ostrzeszowskim cmentarzu katolickim znajduje się kwatera powstańców wielkopolskich z 17 grobami poległych żołnierzy i pomnikiem. Po obu stronach z przodu umieszczono dwa oryginalne słupy graniczne z dawnej granicy rosyjsko-pruskiej w rejonie Grabowa.
20. W odsłonięciu pomnika wziął udział generał Józef Haller.
21. Na budynku głównym szkoły umieszczono w 1938 roku tablice upamiętniającą fakt, że tutaj były koszary dla napływających w szeregi powstańcze ochotników.
22. Nieopodal szkoły na budynku dawnego Banku Ludowego umieszczono tablicę upamiętniającą Radę Ludową, która w jego salach pracowała nad przygotowaniem powstania w Ostrzeszowie.
23. Ostrzeszowski Pomnik Harcerski również upamiętnia skautów ostrzeszowskich poległych w Powstaniu Wielkopolskim.
24. Pomniki poświęcone powstańcom są również na cmentarzach w Rogaszycach i Parzynowie, przy drodze z Mąkoszyc do Marcinek jest pomnik upamiętniający śmierć księdza Wincentego Rudy zabitego przez Niemców.
25. W szkolnej izbie tradycji są urny z ziemią z pól bitewnych z okolic Ostrzeszowa.
26. Stanisław Thiel w czasie wojny został pośmiertnie mianowany na stopień generała brygady przez Zarząd Główny Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Kolejna porcja pytań dotyczących Powstania Wielkopolskiego z książki Pana W. Grafa, tym razem związana z symbolami i odznaczeniami. 
Rozeta biało - czerwona używana przez powstańców jako znak wyróżniający uczestników walk zbrojnych. Noszona na czapkach. płaszczach, lub bluzach powstańców. Wielkopolski Krzyż Powstańczy ustanowiony dekretem Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957r. Nadawany uczestnikom walk z niemieckim zaborcom w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. było nadawane na podstawie wniosków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Nadawany był jednorazowo i ma tylko jeden stopień. Noszony na wstążce niebieskiej z czerwonymi bocznymi paskami. Krzyż jest równoramienny platynowa y na brązowo, o wymiarach 36 mm. Na awersie, pośrodku jest okrągła emaliowana czerwona tarcza, a na niej orzeł piastowski. Tarcza okolona wieńcem z liści dębowych. Na poziomych ramionach krzyża dwie daty:1918 i 1919. Na pionowych ramionach miecz skierowany ostrzem w dół. Na rewersie, na skrzyżowaniu ramion krzyża litery PRL otoczone w owalu: POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM.