Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

Super User

rachunkowosc 001Uczennica Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie Justyna Muszyńska finalistką X Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

W finale konkursu brała udział uczennica ZS Nr 1 Justyna Muszyńska tegoroczna maturzystka z klasy IV Technikum Ekonomicznego.

Konkurs, jak co roku zorganizowali: Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie i Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Odział Podkarpacki, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem Konkursu jest pobudzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości, jak również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy, a także konfrontacja wiedzy i umiejętności wyniesionych przez uczniów z własnej szkoły z wymaganiami prezentowanymi przez inne ośrodki. Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości w coraz większym stopniu przyczynia się do rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami rachunkowości w całej Polsce. Jest także ważnym przedsięwzięciem sprzyjającym standaryzacji wymagań z zakresu rachunkowości pod kątem zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego, który obowiązuje w Polsce od 2006 roku. Przy okazji konkursu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Rachunkowości, podczas której zorganizowano wykład z Analizy Finansowej oraz dyskusję na temat nowej podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista. Tematyka Konkursu obejmuje, takie obszary jak: podstawowe zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sprawozdawczość finansowa oraz elementy analizy finansowej.

W całej Polsce do konkursu przystąpiło 4,5 tysiąca uczniów Techników Ekonomicznych z klas programowo najwyższych.

Justyna Muszyńska uczennica ZS Nr 1 pomyślnie przeszła pierwsze dwa etapy konkursu i zakwalifikowała się do ogólnopolskiego etapu w Rzeszowie. Finaliści zmagali się najpierw z testem wiedzowym z rachunkowości, który był punktowany bardzo rygorystycznie. Za każdą błędną odpowiedź uczeń uzyskiwał punkty ujemne. Zwycięzcy zakwalifikowali się do realizacji projektu podobnie jak w części praktycznej zewnętrznego egzaminu zawodowego. Projekt sporządzany był w pracowni komputerowej w oprogramowaniu firmy Insert GT (Subiekt i Rewizor). Warto podkreślić, że Justyna, pomimo że nie zajęła jednego z 5-ciu nagrodzonych miejsc, to znalazła się wśród najlepszych uczniów z całej Polski. Udział w finale konkursu to nie tylko ogromne emocje, ale przede wszystkim satysfakcja, będąca potwierdzeniem własnych umiejętności i wiedzy przedmiotowej. Rachunkowość jest jednym z głównych przedmiotów, z którego absolwenci technikum ekonomicznego zdają część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W ubiegłym roku szkolnym ekonomiści z Zespołu Szkół Nr 1 odnieśli spektakularny sukces, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce ZS nr 1 może pochwalić się prawie 100 % zdawalnością tego egzaminu. Z tego powodu uplasowali się w rankingu SZKOŁA MISTRZÓW na 10 miejscu w Polsce. Uczniowie Technikum Ekonomicznego ZS Nr 1 biorą też udział w innych spektakularnych konkursach. 10 lutego, Magdalena Gniada, Monika Wyrwas i Paulina Wardęga wzięły udział w wojewódzkim etapie Konkursu z Rachunkowości AKADEMIA KSIĘGOWEGO, który odbył się w Poznaniu w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski.