tech drew 002Innowacyjne technologie w meblarstwie oraz budownictwo drewniane było przedmiotemObrazy: tech_drew_003.jpg wykładu, jaki 5 listopada wygłosił w naszej szkole gość specjalny – prof. dr hab. Jerzy Smardzewski – kierownik Katedry Meblarstwa na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Profesor gościł w szkole po raz trzeci – od dwóch lat nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, na mocy umowy podpisanej 24 maja 2010 roku. Wykładu wysłuchali uczniowie klas Technikum Technologii Drewna i Technikum Budowlanego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych drzewnych i budowlanych. Zaproszeni zostali również wicestarosta pani Zofia Witkowska – wspierająca od początku współpracę oraz pan Jan Mucha – właściciel firmy UNIMEBEL, w której uczniowie, odbywający praktyki, mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi, czasami wręcz unikatowymi technologiami.

Pan Jan Mucha jest również patronem działającej w Zespole Szkół Nr 1 firmy symulacyjnej EDUNIMEBEL, która zajmuje się handlem meblami i zawiera wirtualne transakcje z przedsiębiorstwami symulacyjnymi na całym świecie.

Profesor Jerzy Smardzewski podczas swojego wykładu przedstawił informacje o kierunku. Studia na kierunku technologia drewna prowadzone są w systemie studiów dwustopniowych. Pierwszy stopień to 3,5 – letnie studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Na drugim roku studenci mają do wyboru następujące specjalności: mechaniczna technologia drewna, meblarstwo, chemiczna technologia drewna i ochrona i modyfikacja drewna. Drugi stopień to 1,5 roczne studia magisterskie, których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra inżyniera. Profesor wspomniał o inicjatywie podjętej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, uruchomienia kierunku studiów projektowanie mebli i wyposażenie wnętrz. Jak zapewniają fachowcy, projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom całej branży meblarskiej, zwłaszcza małych i średnich producentów mebli. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie jako projektanci i konstruktorzy mebli, a także jako technolodzy i zarządzający produkcją. Biorąc pod uwagę pozycję Polski – piątego eksportera mebli na świecie – można oczekiwać, że absolwenci nowego kierunku studiów przyczynią się do umocnienia tej pozycji i wzrostu rangi polskiego wzornictwa oraz myśli technicznej na międzynarodowym rynku producentów mebli.

W części wystąpienia dotyczącego innowacji profesor zaprezentował wizje miast przyszłości – miasta na wodzie czy pod ziemią, bezzałogowe hale produkcyjne, zwrócił uwagę na rolę informatyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i konieczności poznania programów systemu CAD/CAM.

W ramach umowy o współpracy, co roku, uczniowie Technikum Technologii Drewna odwiedzają Wydział Technologii Drewna w Poznaniu. W bieżącym roku podczas wizyty na uczelni uczniowie wysłuchali wykładów z zakresu drzewnictwa: „Uszlachetnianie powierzchni metodą HOT COATING” oraz „Produkcja materiałów podłogowych”. Uczestniczyli w warsztatach pod hasłem : „Odkrywanie tajemnic drewna”, podczas których mieli okazję rozłupać cegłę za pomocą suchego drewna i wody, obserwować drewno pod mikroskopem, zbadać gęstość drewna, napić się soku, używając drewna zamiast słomki. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również pracownie badań wytrzymałości mebli i laboratoria.

Anna Formalik