Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ZMARŁ DYREKTOR ZBYSZKO SZMAJ

ZS nr 1

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że zmarł dziś w wieku 85 lat długoletni emerytowany dyrektor naszej szkoły, doktor inżynier Zbyszko Szmaj. Zawsze zaangażowany w życie naszej placówki. Społecznik, burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wykładowca, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie, człowiek wielkiego serca… Pozostanie na zawsze w naszej pamięci…Rodzinie i bliskim składamy w imieniu całej społeczności szkolnej wyrazy żalu i współczucia...

Oto sylwetka dyrektora Zbyszko Szmaja:

Magister inżynier technologii drewna, doktor nauk humanistycznych,

W 1958 rozpoczął pracę na stanowisku technologa w Warsztatach Szkolnych ZSZ.

W 1960 roku podjął pracę na stanowisku kierownika Spółdzielni Pracy „Stolarz” w Ostrzeszowie i kontynuował pracę nauczyciela w ZSZ.

Od 1963 roku był zastępcą kierownika Warsztatów Szkolnych.

W 1972 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły.

Wewrześniu 1976 roku objął stanowisko dyrektora naczelnego ZSZ nr 1 w Ostrzeszowie. Funkcję tę sprawował przez ponad dwadzieścia lat, do roku 1998.

W latach 1998-2002 roku pełni funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

W latach 2002-2006 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (w Sejmiku pracował w trzech komisjach, przewodniczył Komisji Statutowej).

Ponadto, był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu (obecnie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie, sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie.

W czasie sprawowania przez niego funkcji Dyrektora w ZSZ nr 1 powstały nowe kierunki kształcenia:

-Technikum Zawodowe o specjalności meblarstwo na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,

- Szkoła Przysposobienia Zawodowego,

-Technikum Budowlane i Technikum Drzewne na podbudowie szkoły podstawowej,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności sprzedawca, krawiec,

- Technikum Odzieżowe,

-Technikum Gastronomiczne,

- Liceum Administracyjno - Biurowe.

Za jego kadencji dyrektorskiej powstał m.in. radiowęzeł, telewizja kablowa, zmodernizowano jeden z budynków szkoły. W 1987 roku oddano do użytku uczniów strzelnicę, wybudowano i oddano w 1991 roku nową salę gimnastyczną, dokonano kapitalnego remontu kotłowni, przeprowadzono remont sanitariatów w budynkach A i C, wybudowano nowy budynek D przeznaczony na pracownie budowlane, krawieckie i technologii drewna, utworzono trzy pracownie komputerowe, kilkakrotnie modernizowano pracownie przedmiotowe, urządzono bufet, świetlicę i powiększono bibliotekę szkolną.

Dyrektor Zbyszko Szmaj w czasie długoletniego sprawowania różnych funkcji został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania oraz Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu, Złotymi Medalami za Zasługi dla LOK i „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, odznaczeniem łowieckim „Złom”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych”, e Tytułem Honorowym TPZO „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej”. Był również laureatem wielu nagród resortowych.