OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Marta Zawidzka

11 grudnia 2020 roku odbył się pierwszy etap Olimpiady Ekonomicznej, w którym udział wzięły Maria Sip, Joanna Monieta i Natalia Janiak. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i jest trzystopniowy. Olimpiada należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzanie wiedzy ekonomicznej, zainteresowanie przedmiotem oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. Dziewczynom życzymy powodzenia.