LISTY PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OSTRZESZOWIE

Danuta Dominik

W podanych linkach podajemy osoby przyjęte do technikum i  branżowej szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.

UWAGA

·       Opublikowane listy  są listami tych kandydatów, którzy skorzystali z rekrutacji elektronicznej i potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie  wymaganych dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu).

·       Informujemy pozostałych  kandydatów, którzy nie znaleźli się na listach przyjętych,  ale dostarczyli wymagane dokumenty, że również są przyjęci do wybranej klasy pierwszej i zostaną dopisani do listy przyjętych.

Lista osób przyjętych do technikum

Lista osób przyjętych do branżowej szkoły