UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE EDUKACJI MATURZYSTÓW

ZS nr1

9 czerwca 2020 r.  po egzaminie pisemnym z matematyki, oczywiście z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych, odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów klas maturalnych. W trakcie spotkania dyrektor szkoły p. Dariusz Grzesik podsumował pracę absolwentów, podkreślił ich ogromny wkład w sportowe, naukowe, artystyczne i społeczne życie naszej szkoły. Szczególne podziękowania skierowano do uczniów, którzy zostali, decyzją Rady Pedagogicznej, wpisani do Księgi Honorowej Szkoły.

Następnie trenerzy, nauczyciele zawodu oraz opiekunowie kółek artystycznych i Samorządu Uczniowskiego podziękowali wybitnym sportowcom, olimpijczykom, artystom oraz osobom zaangażowanym w pracę szkoły. W trakcie wydarzenia podziękowano również wychowawcom oraz pozostałym nauczycielom za czteroletnią pracę. W wypowiedziach dyrekcji i nauczycieli skierowanych do abiturientów pojawiły się życzenia zdrowia, zdania egzaminów maturalnych i zrealizowania wszelkich marzeń.

103785708 3021570591259800 1633469611012438408 o