Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

ZS nr 1

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele...
Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia umożliwimy naszym uczniom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustalę w porozumieniu z nauczycielami. Uczniowie i rodzice zostaną o nim poinformowani po jego opracowaniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach zawodowych i maturalnych, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
Warunkiem udziału w konsultacjach jest pisemna zgoda na udział podpisana przez uczniów pełnoletnich lub rodziców uczniów niepełnoletnich złożona elektronicznie na adres sekretariatu szkoły lub nauczyciela, z którym odbędą się konsultacje.
Ze względu na sytuację epidemiczną konieczne jest i będzie przestrzeganie procedur bezpieczeństwa epidemicznego, które aktualnie opracowujemy na podstawie wytycznych GIS, MEN i MZ. Po ich opracowaniu przekażemy je do wdrożenia wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom biorącym udział w zajęciach w szkole.
Podkreślę w tym miejscu, że z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Nie umawiają się na konsultacje także uczniowie, w których domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Bardzo proszę, aby uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach w szkole na warunkach powyżej opisanych do dnia 22 maja br. zgłaszali się do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, za pośrednictwem wiadomości w dzienniku LIBRUS.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji z wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji uczniów i rodziców poinformujemy po zdiagnozowaniu potrzeb i opracowaniu harmonogramu, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie naszej gminy.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
Dariusz Grzesik – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Ostrzeszowie