KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OSTRZESZOWIE

ZS nr 1

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
Na podstawie dzisiejszego komunikatu Ministra Edukacji Narodowej informuję, że:
1. Przedłużono zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja 2020 r.
• Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
• W niedługim terminie MEN poda informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.
2. Egzamin maturalny ma odbyć się w terminie: 8-29 czerwca 2020 r.
• W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.

• Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
• MEN przewiduje, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
• Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.
3.Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według formuły podstawy programowej 2012 i 2017 ma odbyć się w dniach: 22 czerwca - 9 lipca 2020 r.
Możliwie szybko podamy szczegółowe terminy egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych w naszym Zespole Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie. W poniższym linku można znaleźć komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminów w 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020
Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział podczas dzisiejszej konferencji , że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.
Z pozdrowieniami
Dariusz Grzesik – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie