Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wabp/domains/zs1ostrzeszow.pl/public_html/templates/untitled_160130_1_5/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE!

Dariusz Grzesik

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka dla uczniów naszego technikum i branżowej szkoły I stopnia od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będzie realizowana na odległość.

• O organizacji nauczania na odległość w naszym Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie poinformujemy uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika LIBRUS, który zakładamy, że będzie podstawowym narzędziem komunikowania się i dokumentowania naszych działań w tym trudnym okresie.
• W kontaktowaniu się z uczniami opieramy się na obowiązującym planie zajęć. Nie znaczy to, że w godzinach poszczególnych przedmiotów trzeba będzie koniecznie siedzieć zawsze przy komputerze i czekać na wykład nauczyciela. Organizacją procesu dydaktycznego, realizacją programu, opracowaniem zagadnień, zadań i problemów do rozwiązania zajmą się – tak jak robili to do tej pory – nasi nauczyciele. Ich zadaniem jest skłaniać uczniów do rozwiązywania problemów, a nie prowadzić wielogodzinne wykłady na YouTube – tego od nich nie oczekujmy! Zajęcia będą tak skonstruowane, żeby uwzględniały naprzemienne korzystanie
z komputera i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt czy podręcznik. Realizacja zajęć odbywać się też będzie poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
• Każdemu uczniowi lub rodzicom zapewniamy możliwość konsultacji
z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia obligatoryjnie takie konsultacje w ustalony ze swoimi uczniami sposób zorganizuje. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego do wychowawcy klasy. Materiały i zadania będziemy przekazywali w ustalony indywidualnie sposób.
• Kształcenie zawodowe będzie prowadzone w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w przypadku zajęć praktycznych – tylko wtedy, gdy jest możliwe kształcenie na odległość.
• Proszę pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych – uczniów naszej szkoły o stworzenie młodzieży możliwości uczestniczenia w domach w zajęciach prowadzonych zdalnie przez naszych nauczycieli w dniach, w których w normalnych warunkach byliby w szkole.
Drodzy Rodzice i Uczniowie bądźcie wyrozumiali dla nas nauczycieli i dyrektorów. Musimy stworzyć warunki do nauki zdalnej mimo braku odpowiedniego doświadczenia, infrastruktury i narzędzi. Zgłaszajcie swoje uwagi i pomysły, tak, żeby usprawniać Waszą pracę i komunikację
z nauczycielami. My również deklarujemy wsparcie i zrozumienie dla Was. W tak trudniej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy chcemy bez zbędnego stresu dotrzymać do końca tego trudnego okresu. Dbajcie o swoje i najbliższych zdrowie i bezpieczeństwo.


Z pozdrowieniami

Dariusz Grzesik – dyrektor Zespołu Szkół nr1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Ostrzeszowie