PROCEDURY ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM INFORMACJI O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO

Dariusz Grzesik

W piątek 20 marca 2020 r. ogłoszone zostaną wyniki egzaminów zawodowych w sesji styczeń/luty 2020 r. W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły prosimy aby uczniowie naszej szkoły, którzy zdawali w tej sesji egzaminy nie przychodzili do szkoły po wyniki. Każdy zdający zostanie w piątek poinformowanyo swoim wyniku za pośrednictwem indywidualnych wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Dokument zawierający wynik będzie można odebrać w sekretariacie uczniowskim po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i odwieszeniu zajęć w szkole.
                                                                                                                                Dariusz Grzesik – Dyrektor ZS 1 w Ostrzeszowie