WAŻNE!!!! OFICJALNY KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OSTRZESZOWIE!

ZS nr 1

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem od 12 do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze!
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w naszej szkole będą zawieszone na 2 tygodnie od 12 marca 2020 r. (czwartek) do 25 marca 2020 r. (środa), a co za tym idzie:
• Od 12 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły;
• Nauczyciele są proszeni o ustalenie z uczniami sposobu komunikowania się zdalnego. Będą oni przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

• W warsztatach szkolnych zawieszone są zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu;
• Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• Uczniowie technikum realizujący w tym okresie praktyki zawodowe u pracodawców realizują je na dotychczasowych zasadach.
• Administracja i obsługa szkoły działa na dotychczasowych zasadach. Pracownikom szkoły mającym dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS

Droga uczennico, drogi uczniu:
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Proszę śledzić profile naszej szkoły oraz dziennik elektroniczny, gdyż kolejne informacje będą przekazywane tą drogą.

Dariusz Grzesik – dyrektor Zespołu Szkół nr1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie