SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE SZKODLIWOŚCI UŻYWANIA DOPALACZY

ZS nr 1

Wszystkie klasy pierwsze wzięły udział w spotkaniach pt. "Czy znasz prawdę o dopalaczach?". Informacje na temat szkodliwości używania dopalaczy oraz narkotyków przekazała ponownie zebranej młodzieży klas pierwszych p. Magdalena Hańdziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Szkolni liderzy zdrowia pokazali zgromadzonym uczniom, w jaki sposób należy ratować życie osobom nieprzytomnym z powodu użycia niebezpiecznych substancji. Wydarzenie zakończył p. Łukasz Klósak, ratownik medyczny, który podzielił się z zebranymi praktycznymi obserwacjami związanymi z ratowaniem życia osobom będącym pod wpływem środków odurzających. Spotkanie zorganizowała p. Dorota Pilarska.