ZARZĄD POWIATU POŻEGNAŁ WICEDYREKTORA KRUCZYŃSKIEGO

ZS nr 1

6 sierpnia odbyło się XXXI posiedzenie Zarządu Powiatu, w trakcie obrad podziękowano odchodzącym na emeryturę wicedyrektorom ostrzeszowskich szkół średnich m. in. panu wicedyrektorowi Wacławowi Musze- Kruczyńskiemu. Od 1 września funkcję wicedyrektora naszej szkoły pełnić będzie p. Danuta Dominik:) P. wicedyrektorowi Kruczyńskiemu życzymy dużo zdrowia i odpoczynku na zasłużonej emeryturze, p. Danucie Dominik życzymy samych sukcesów w piastowaniu nowej funkcji:) [zdj. Powiat Ostrzeszowski]

 

IMG 6735 1 1024x683