INFORMACJA O KLASYFIKACJI KLAS IV TECHNIKUM ORAZ O UROCZYSTYM ZAKOŃCZENIU EDUKACJI MATURZYSTÓW

Paweł Sieczka

Dzisiaj odbyło się posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla uczniów klas programowo najwyższych technikum. Rada pedagogiczna podjęła prawomocną uchwałę o klasyfikowaniu uczniów. Uroczyste wręczenie świadectw odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w auli szkoły. Zapraszamy wszystkich absolwentów klas IV i rodziców uczniów wyróżnionych.