WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W SPOTKANIU SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

ZS nr 1

26 lutego 2019r. spotkali się w Kaliszu przedstawiciele szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach projektu ,,Wielkopolan drogi do Niepodległości”. W trakcie tej uroczystości odbyły się okolicznościowe wystawy, wykłady oraz występy szkolnych zespołów. Oprócz referatów, przedstawiających różne formy walki o niepodległość, uczestnicy spotkania poznali także przykłady pielęgnowania powstańczej tradycji w wybranych szkołach, w tym i w naszej.

Prezentację dotyczącą naszej szkoły zainicjował dyr. p. Dariusz Grzesik, natomiast o historii obchodzenia Dnia Patrona oraz związków naszej szkoły z Powstaniem Wielkopolskim mówił z typową dla siebie swadą Mateusz Sztuder, którego wspomagał Nikodem Sauer. Nasza prezentacja została przygotowana przez wspomnianych uczniów, którzy pracowali pod opieką p. Iwony Jabłońskiej. Organizatorem tej uroczystości był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.