POZYSKALIŚMY PONAD MILION ZŁOTYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ATRAKCYJNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W OSTRZESZOWIE"!

ZS nr 1

Pozyskaliśmy ponad milion złotych na realizację projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie" Środki te zostaną przeznaczone na:
– modernizację pracowni gastronomicznej,
– nowoczesne wyposażenie pracowni dla kierunków: 
technik żywienia i usług gastronomicznych – pracownia
technologii gastronomicznej, 
technik organizacji reklamy – pracownia multimedialna, technik usług fryzjerskich – pracownia fryzjerska, pracownia technologiczna oraz pracownia projektowania i estetyki

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych 85 uczniów poprzez realizację staży zawodowych, szkoleń i kursów, m.in. Barman; Programowanie i obsługiwanie procesu drukarki 3D; Multimedia w reklamie; Koloryzacja; upięcia i koki.
– podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.
Całkowita wartość projektu to 1 124 874,83 zł, w tym kwota dofinansowania, która wynosi 1.012.387,34 zł.
Projekt będzie realizowany przez 2 lata, jego finalizacji nastąpi w grudniu 2020 roku.
Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji i kompetencji w nowoczesnych pracowniach technologicznych, które odpowiadają standardom współczesnego rynku pracy, a co za tym idzie przygotowanie do pracy zawodowej na najwyższym poziomie i zwiększenie szans na zatrudnienie .
Pieniądze te zostały uzyskane przez szkołę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i wypłacone zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego.