Aktualności

Po realizacji wywiadu dla telewizji PROART  p. Tomasz Wojciechowski i p. Włodzimierz Więckowiak  zainicjowali rozmowę z młodymi fotografami na temat wspólnych artystycznych pasji. Dyskusja dotyczyła  istoty fotografii, w tym przede wszystkim jej ulicznej i koncertowej odmiany. Młodzież  dowiedziała  się np. o tym, jakie warunki są stawiane w czasie koncertu gwiazdy fotografom, w rozmowie pojawił się również wątek fotografów- mistrzów obu panów,  m. in. o zdjęciach p.Marka Karewicza. P. Tomek i p. Włodzimierz opowiedzieli  o swoich doświadczeniach z fotografią i  o swojej fascynacji fotografią uliczną, koncertową i analogową.

WYWIAD GRUPY OBIEKTYWNI TROTA DLA TELEWIZJI PROART

administracja strony

Praca naszego kółka fotograficznego Obiektywni Trota zainteresowała dziennikarzy z telewizji Proart. 30 listopada gościliśmy ich w naszej szkole, efektem tej wizyty będzie materiał, który niebawem zostanie wyemitowany na antenie tej stacji. Z  dziennikarzem p. Tomaszem Wojciechowskim i operatorem p. Włodzimierzem Więckowiakiem młodzi fotografowie rozmawiali o istocie Obiektywnych Trota, o tym jak się zaczęła ich  przygoda z kółkiem, czym dla nich jest fotografia, o konkursach, wycieczkach oraz spotkaniach z mistrzami. Niebawem poinfrmujemy Was o dacie emisji programu.

29  listopada 2017 roku odbyła się w Bibliotece Miasta i Gminy w Ostrzeszowie  XVII edycja konkursu recytatorskiego "Jak kamień serca". Mateusz Sztuder zajął w tym konkursie I miejsce, Sylwia Albertowska oraz Jakub Pawlak zajęli miejsce II, Michał Małolepszy  uzyskał wyróżnienie. Gratulujemy wymienionym deklamatorom oraz ich opiekunom: p. Marii Migule, p. Justynie Siwek i p. Pawlowi Sieczce.

8 listopada 2017 roku w kaliskim hufcu OHP odbył się Regionalny Konkurs Historyczny „Wolna Polska- wolny ja". Wzięło w nim udział po dwóch uczestników z czterech jednostek OHP z południowej Wielkopolski: HP 15-1 Kalisz, HP 15-2 Krotoszyn, HP 15-4 Ostrów Wielkopolski, HP 15-5 Ostrzeszów. Nasz powiat reprezentowała dwójka uczniów z klasy I B branżowej: Natalia Kozłowska i Miłosz Łopata, których do tej rywalizacji przygotowała p. Małgorzata Wardęga.

29 listopada 2017r. odbyło się w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie  spotkanie z przedstawicielkami stowarzyszenia Semper Avanti z Wrocławia - panią Hanna Darafeichyk oraz panią Agatą Nassim. Celem spotkania było przekazanie informacji dotyczących wolontariatu europejskiego. Uczniowie w trakcie tego wydarzenia dowiedzieli się w jaki sposób mogą zostać wolontariuszami EVS.

MARTA LIS STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW !

Wacław Mucha Kruczyński

30 listopada 2017 roku odbyło się w Poznaniu uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Otrzymuje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej otrzymała je również Marta Lis, uczennica naszego Zespołu z klasy IV Technikum Ekonomicznego.

Uczniowie Technikum Budowlanego z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie od kilku lat biorą udział w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
Również w tym roku odbył się w popularnej Trocie etap szkolny, w którym wyłoniono zwycięzców.
Będą oni reprezentować szkołę na etapie okręgowym, który odbędzie się w Cechu Rzemiosł Różnych w Wieluniu w dniu 3 marca 2018 r.

24 listopada 2017 r. odbyło  się w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie spotkanie klas III  technikum i zasadniczych szkół zawodowych z wojewódzkim koordynatorem Drużyny Szpiku p. Marią Homan. W ten sposób rozpoczęły się tegoroczne przygotowania do VII Dnia Dawcy Szpiku w Ostrzeszowie. Spotkanie z p. Marią Homan było możliwe dzięki inicjatywie koordynatorki i wolontariuszki projektu p. Doroty Pilarskiej i młodzieżowych liderów zdrowia.

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Donata Trzeciak

Oto ogólna informacja na temat zbliżających się egzaminów zawodowych. Szczegółowe informacje z nazwiskami uczniów znajdują się  w gablocie obok biblioteki lub u kierowniczki szkolenia praktycznego p. Donaty Trzeciak.