Aktualności

szkolasukcesu Od września tego roku ZS nr 1 jako jedna z 12 placówek województwa wielkopolskiego zakwalifikował się do grupy szkół realizujących trzyletni, prestiżowy projekt unijny „Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT".