Branżowa szkoła

Magazynier - logistyk może być zatrudniony w:

 • 1) magazynach;
 • 2) centrach logistycznych;
 • 3) terminalach kontenerowych;
 • 4) centrach dystrybucyjnych;
 • 5) firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Zawód magazynier - logistyk ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • 1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 • 2) przechowywania towarów w magazynie;
 • 3) ponoszenia odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie;
 • 4) prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • 5) obsługi zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzenie logistyczne
  idystrybucję,
 • 6) organizacji  procesów przyprodukcyjnych

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • 1) rozróżniać rodzaje magazynów
 • 2) rozróżniać rodzaje zapasów;
 • 3) dobierać wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
 • 4) dobierać urządzenia do wykonywania transportowych czynnościmagazynowych;
 • 5) dokonywać ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
 • 6) określać warunki przechowywania i transportu towarów;
 • 7) przygotowywać i dokonywać inwentaryzacji;
 • 8) realizować reklamację;
 • 9) stosować systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesiemagazynowania;
 • 10) sporządzać dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
 • 11) określać koszty usług magazynowych.
 • 12) określać strukturę procesu produkcyjnego;
 • 13) kompletować materiały do poszczególnych etapów produkcji;
 • 14) określać etapy dystrybucji;
 • 15) określać wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji iterminalach;

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • 1) aktywnych, sprawnie komunikujących się,
 • 2) mających poczucie estetyki,
 • 3) z kupiecką uczciwością,
 • 4) potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy,
 • 5) otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • 6) gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Nauka trwa 3 lata.

SPL.01. Obsługa magazynów