Branżowa szkoła

1. CELE

1) wykonywanie montażu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

2) prowadzenie prac związanych z remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) prowadzenie praz związanych z remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

2. KWALIFIKACJE

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych