Branżowa szkoła

Sprzedawca

Zawód sprzedawca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży.
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • posługiwać się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
 • stosować zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
 • klasyfikować towary według określonych kryteriów;
 • stosować zasady magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
 • stosować zasady ustalania cen towarów;
 • przestrzegać norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
 • stosować zasady odbioru towarów;
 • rozróżniać rodzaje opakowań towarów;
 • stosować zasady pakowania i oznakowania towarów;
 • charakteryzować asortyment towarów do sprzedaży;
 • przestrzegać zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
 • dokonywać inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
 • zabezpieczać i odprowadzać utarg;
 • stosować przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
 • stosować przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
 • przestrzegać procedur postępowania reklamacyjnego;
 • sporządzać dokumenty związane z wykonywaną pracą;
 • obsługiwać urządzenia techniczne  stosowane na stanowiskach pracy;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Sprzedawca może znaleźć zatrudnienie:

 • sklepach i hipermarketach,
 • magazynach handlowych,
 • może prowadzić własną firmę handlową.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • rzetelnych
 • uczciwych
 • uprzejmych
 • cierpliwych,
 • łatwo nawiązujących kontakty z innymi ludźmi.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w sklepach detalicznych lub magazynach hurtowych.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem handlowym. Nauka trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami, który kończy cykl kształcenia.

W zawodzie sprzedawca kształcimy w kwalifikacji:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji A.18 i oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie.