Branżowa szkoła

Kucharz

Kształcenie w tym kierunku ma na celu przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zdań zawodowych:

 • przyrządzania różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów,
 • kierowanie zespołem ludzi pracujących w kuchni,
 • zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości podawanych potraw,
 • właściwego stosowania produktów spożywczych,
 • stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków,
 • podawania dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie,
 • dekorowania stołu,
 • właściwego przechowywania produktów,
 • dbania o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych,
 • sprawowania nadzoru nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP,
 • układania menu oraz zarządzania wydatkami na produkty spożywcze.

Kucharz może być zatrudniony:

 • w restauracjach, hotelach, barach, stołówkach, ośrodkach wypoczynkowych, na pokładach statków,
 • przy zajęciach związanych z cateringiem,
 • jako szef kuchni, który jest odpowiedzialny za zespół pracowników i organizację pracy w kuchni.  

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • z powołaniem, trudno bowiem osiągnąć dobre rezultaty nie posiadając talentu kulinarnego i nie podchodząc do tego zajęcia z prawdziwą pasją,
 • ze zmysłem smaku i węchu oraz poczuciem estetyki i elegancji,
 • z podzielnością uwagi oraz samodzielnością i inicjatywą, która pozwoli na opracowanie nowych potraw,
 • z dobrą kondycję fizyczną,
 • z dobrą pamięcią - gdyż w codziennej pracy styka się z wieloma potrawami,
 • dokładnych, cierpliwych,
 • umiejących współdziałać z innymi pracownikami.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikację:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.