Branżowa szkoła

Stolarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Perspektywy pracy:

Zawód technika technologii drewna gwarantuje w stu procentach znalezienie po ukończeniu szkoły atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Zapewnia to występujące  w okolicach Kępna, Wieruszowa i Ostrzeszowa  tzw. „zagłębie meblowe”, czyli duża ilość zakładów stolarskich i meblarskich.

Po skończonej szkole będziesz umiał m. in.:

 • dokonywać klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych;
 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
 • dobierać technologię wytwarzania wyrobów stolarskich;
 • posługiwać się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami;
 • wykonywać hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna;
 • stosować techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobów z drewna;
 • stosować systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich;
 • identyfikować typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;
 • rozpoznawać wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;
 • ustalać przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji;
 • ustalać zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
 • wykonywać naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów;

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

W zawodzie stolarz kształcimy w  kwalifikacji:

 

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych