Branżowa szkoła

1. CELE

1) wykonywanie więźby  i konstrukcji dachu;

2) wykonywanie  form i deskowań do konstrukcji betonowych i żelbetowych;

3) wykonywanie w różnych budynkach elementów konstrukcji ciesielskich;

4 )wykonywanie rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych i daszków ochronnych;

5) naprawianie i konserwowanie elementów konstrukcji ciesielskich.

2. KWALIFIKACJE

BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich