Branżowa szkoła

1. CELE

1) ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

 2. KWALIFIKACJE

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych