Branżowa szkoła

1. CELE

1) wykonywanie elementów maszyn i urządzeń;

2) naprawianie elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi;

3) wykonywanie połączeń;

4) konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

2. KWALIFIKACJE

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi