Branżowa szkoła

1. CELE

1) ocenianie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawianie uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;

3) zabezpieczanie antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych.

2. KWALIFIKACJE

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych